Entras tilbudsprosess

Det grunnleggende innkjøpsprinsippet for Entra er at alle kjøp skal gjøres etter en rettferdig konkurranse mellom kompetente tilbydere.

Publisert Sist oppdatert

Entra legger stor vekt på likebehandling, ikke-diskriminering og en forutsigbar prosess i tildeling av kontrakter. Entra er ikke underlagt bestemmelsene om offentlige anskaffelser og dersom du skal levere tilbud til Entra vil du finne nyttig informasjon om Entras prosess og krav nedenfor. Hensikten med oversikten er bl.a. å skape trygghet for leverandører, hindre avvisning av tilbud pga. feil og mangler og sikre en god prosess.

 

Forespørsel:
Entra sender ut forespørsel via mail. I forespørselen vil det være spesifisert kontaktperson og det bes om en tilbakemelding på hvorvidt man ønsker å delta i tilbudskonkurransen eller ikke. Den etterspurte tjenesten er beskrevet og eventuelle spesifikasjoner er vedlagt. Videre er forespørselsprosessen beskrevet, estimert fremdriftsplan og tilbudsfrist oppgitt. Det vil være listet hvilke dokumenter som inngår i forespørselen og det er derfor viktig å sikre at man har mottatt alle relevante dokument.

Tilbud:
Tilbudet skal besvares og struktureres slik det er beskrevet i forespørselsdokumentet. Det er viktig at dette følges, det vil gi en enklere og raskere prosess.

Evaluering:
I tillegg til evalueringskriterier relatert til tjenesten har Entra noen absolutte krav hvor tilbyder må akspetere:

Forhandling:
Det er ingen begrensninger i hva det kan forhandles om, men det er Entra som bestemmer hva det skal forhandles om. Det kan derfor medføre risiko om man legger inn "forhandlingsmonn". Entra vil i de aller fleste tilfeller forhandle med flere leverandører.

Tildeling:
Entra gjennomfører en prosess hvor endelig avtale er basert på forespørsel, tilbud og forhandlet avtale. Evaluering og tildeling er en lukket prosess da Entra ikke er omfattet av reglene for offentlige anskaffelser. Tilbydere som ikke får tildelt avtale vil i de fleste tilfeller få tilbud om debriefing. Entra vil velge det tilbud som er mest hensiktsmessig økonomisk og funksjonsmessig/teknisk.

Forventninger til våre leverandørrelasjoner:
Ved å fokusere på leverandørenes bidrag til vår verdiskapning utvikler vi kontinuerlig hjelpemidler og systemer som skal hjelpe oss til å utvikle, igangsette og opprettholde profesjonelle leverandørrelasjoner.

  • Våre leverandører skal bidra positivt til Entras omdømme i møte med leietakere og andre samarbeidspartnere
  • Entra Eiendom fokuserer på leverandørenes bidrag til vår verdiskapning
  • Vi utvikler kontinuerlig hjelpemidler og systemer som skal hjelpe oss til å utvikle, igangsette og opprettholde profesjonelle leverandørrelasjoner
  • Entra ønsker å knytte til seg innovative leverandører