Leverandører og miljø

Entras ambisjon er å være miljøledende og vi ønsker å være innovative sammen med leverandører.

Publisert Sist oppdatert

Entra ønsker å bli best på miljø innenfor sin bransje og trenger innovative leverandører med gode ideer som kan bidra til å utvikle oss.

Vi mener at målrettet arbeid innenfor miljø bidrar til langsiktig lønnsomhet for oss, våre kunder og leverandører. En viktig bidragsyter er våre leverandører da de har stor påvirkning på byggene.

Vi er avhengige av et godt samarbeid med de riktige leverandørene for å nå våre høye mål. Dette er leverandører som på lik linje med Entra har høye miljøambisjoner. Vi vil samarbeide med leverandører som tenker utover ”standard tankegang”, er innovative og som gir plussverdier utover hva vi er blitt enige om. Vi ønsker derfor å samarbeide med leverandører som dokumenterer evne og vilje til miljøsatsing, både i egen virksomhet og i de løsninger som tilbys. 

Hva betyr Entras miljøfokus for våre leverandører?

Konkurranse -
se kravene her som Entra stiller vedrørende miljø i en tilbudskonkurranse

Oppfølging -
Entra gjennomfører årlig en miljøverifisering av leverandører

Aktiviteter -
Entra arbeider med et leverandørutviklingsprogram "Grønn Utvikling" hvor nøkkel-leverandører blir invitert. I 2011 ble det gjennomført 4 samlinger innenfor drift hvor fokus ble satt på leverandørers forslag til miljøtiltak i Entras bygg.