Samfunnsansvarlige innkjøp

Samfunnsansvar er en naturlig del av virksomheten til Entra og har stor innvirkning på innkjøpsarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

En stor del av verdiskapingen til Entra ved drifting og utvikling av eiendommene skjer av våre leverandører. For at Entra skal kunne tilby lokaler med samfunnsansvar i fokus er det viktig å velge de leverandører som kan bidra til våre høyt satte mål.

Entras samfunnsansvar er ivaretatt i innkjøpsprosessen og i de varer og tjenester som kjøpes. Dette innebærer at det skal tas miljøhensyn både i produksjon og i det ferdige produkt, samt at grunnleggende arbeidstakerrettigheter skal respekteres av leverandørleddene til Entra.

Samfunnsansvarlige krav til leverandørene innebærer at alle Entras leverandører skal:

 • overholde forskrifter og krav gitt av offentlig myndighet
 • ha en sunn og dokumentert økonomi
 • holde en høy faglig og etisk standard og god forretningsskikk 
 • være en juridisk akseptabel enhet registrert i foretaksregisteret
 • inngå kontrakter etter norsk lov
 • være à jour med offentlige skatter og avgifter
 • ha gode og dokumenterte HMS rutiner
 • ha fokus på miljø les mer på Leverandører og miljø

Hvordan arbeider Entra med samfunnsansvar i leverandørleddet?

 • I anskaffelsen: samfunnsansvarlige innkjøpsbetingelser, miljøerklæring men også detaljerte krav i forespørselen. Les mer under betingelser og retningslinjer.
 • Årlig verifisering av leverandører
 • Årlig miljøundersøkelse
 • Leverandørsamarbeid/-utviklingsprogram, herunder også årlig miljøkonferanse.
 • Revisjoner av produkt- og tjenestekategorier samt prosjekter.

Etikk i innkjøpsvirksomheten
Innkjøpsvirksomheten i Entra skal preges av høy etisk standard. Det skal være konkurranse om leveransene og alle tilbydere skal likebehandles. 

Forretningsetikk
Økonomiske misligheter som korrupsjon, og bestikkelser m.v. er ikke forenlig med Entra sin forretningsetikk. Leverandører til Entra må bekrefte at de ikke engasjerer seg i slike aktiviteter i sin forretningsdrift gjennom å akseptere våre samfunnsansvarlige innkjøpsbetingelser.  
  
Leverandørrelasjoner
Kommunikasjonen mellom leverandører og Entra sine ansatte skal preges av profesjonalitet. Entra har følgende overordnede prinsipper for relasjonspleie; Bevertning, utgiftsdekning og eventuelle gaver skal alltid skje åpent. Gaver, bevertning og utgiftsdekning skal aldri gis/mottas i en tilbuds-/forhandlingssituasjon. Unntak er normal bevertning ved møter i form av arbeidslunsj/-middag, kaffe og lignende.

Reiser og opphold i forbindelse med kurs, kundearrangement m.m. hvor Entra sine ansatte deltar, skal godkjennes og betales av Entra.