Portefølje

Entra utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende lokaler, og utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Vi eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 90 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av første kvartal 2020 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på 49 milliarder kroner. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. (Tall per Q1 2020)

Antall eiendommer

Forvaltningsporteføljen (76)Prosjektporteføljen (8)Tomt og utvikling (6)

Markedsverdi av eiendomsporteføljen

Forvaltningsporteføljen (89 %)Prosjekt (9 %)Tomter (2 %)

Regionsvis fordeling av antall eiendommer i forvaltningsporteføljen

Oslo (45 %)Trondheim (16 %)Sandvika (12 %)Stavanger (7 %)Drammen (11 %)Bergen (11 %)

Regionsvis fordeling av markedsverdi i forvaltningsporteføljen

Oslo (61 %)Trondheim (11 %)Sandvika (7 %)Stavanger (5 %)Drammen (5 %)Bergen (11 %)
Lukk

Covid-19

Helse og sikkerhet har høyeste prioritet for Entra, og vi vil bidra til å forhindre spredning av koronaviruset. Vi følger daglig myndighetenes anbefalinger, og vurderer fortløpende tiltak.

En av våre viktigste oppgaver er at våre leietakere føler seg trygge hos oss.

Entra har iverksatt en egen beredskapsplan med rutiner for å ivareta hensynet til mennesker og helse, og samtidig sikre fortsatt drift for våre leietakere i denne situasjonen.

Vi er fullt operative og de fleste av våre ansatte jobber fra hjemmekontor. Vi benytter teknologiske løsninger for en god, effektiv og hyggelig arbeidsdag. Vi har driftspersonell tilgjengelig i vaktordning, og de tar godt vare på byggene våre.

Enkelte av våre leietakere befinner seg i en vanskelig situasjon, og vi er i dialog med hver enkelt om hvordan vi kan bistå dem på individuell basis.

Entra har tre pågående utviklingsprosjekter, og vi forventer å se noen forsinkelser i gjennomføringen av disse prosjektene på grunn av forsinkelser i forsyningskjeden.

Vi etterstreber “business as usual” og pågående og nye oppgaver blir håndtert effektivt, basert på retningslinjer fra regjeringen.

Vi er i tett dialog med våre leietakere og betjener vårt kundesenter på vanlig måte. Vi oppfordrer alle våre leietakere til å følge Folkehelseinstituttets (FHI) og Utenriksdepartementets (UD) risikovurderinger, anbefalinger og reiseråd når det gjelder koronaviruset.

For allmenn informasjon om covid-19, se: https://helsenorge.no/koronavirus

Ta vare på hverandre.!
Hilsen oss i Entra