Ledige lokaler

Entra har en ledende posisjon i kontormarkedet i de fire største byene i Norge. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Hos oss finner du fleksible, attraktive og miljøledende kontoreiendommer; de fleste nært tilknyttet kollektivknutepunkter. Selskapet eier og forvalter til sammen cirka 1,4 millioner kvadratmeter, fordelt på 95 bygg (per Q2 2021).

Ledige lokaler: 0
Gå til prospekt

Akersgata 51 / Apotekergata 6

Ledig areal: 1 500–6 701 kvm

Gå til prospekt

Brattørkaia 13 B

Ledig areal: 300–6 000 kvm

Gå til prospekt

Brynsengfaret 6

Ledig areal: 1 000–14 000 kvm

Gå til prospekt

Nygårdsgaten 91

Ledig areal: 500–12 000 kvm

Gå til prospekt

Storgata 51

Ledig areal: 754–9 666 kvm