Hopp til hovedinnhold

Hva er et godt kontor?

Kontoret er stadig i endring, og nye perspektiver på hvordan arbeidslivet bør være, og hva det skal inneholde er hyppig diskutert. Er det mulig å gjøre kontoret til en destinasjon de ansatte søker seg til? Ja, mener vi.

Miljøbilde Nygaarden
Lyse og flotte fellesarealer i Nygaarden i Bergen
Foto: Magent
_/image/8f46c897-c129-48d5-b39a-2e3aa3a93ea4:4f5445e04e3f3e1c9af53b6c631669b4aac0c8d1/block-166-91/Fremtiden%20arbeidsliv%20-%20Nygaarden%20interi%C3%B8r_1.jpg?quality=70

En destinasjon de ansatte søker seg til

Kontoret er et viktig verktøy for organisasjoners utvikling. Det betyr at kontoret må utformes på en måte som understøtter de arbeidsprosessene som er i organisasjonen. Organisasjoner er mangfoldige i sin utforming og sitt virke – dermed må vi være fleksible i hvordan vi skaper og tilpasser kontoret. Et godt kontor tar utgangspunkt i organisasjonens strategi og kjerneprosesser og lar dette være førende for hvilket arbeidsplasskonsept man velger. Slik utvikles et godt kontor – en destinasjon de ansatte søker seg til. 

Kontoret i endring 

Organisasjoner er stadig i endring og kontoret bør reflektere den utviklingen som skjer på arbeidsplassen. Det er spesielt fem drivere som har betydning for arbeidsplassen og utformingen av et godt kontor; 

 1. Digitalisering – den digitale transformasjonen endrer måten vi tenker, samhandler og arbeider på et kontor. Et godt kontor utnytter mulighetene som ligger i det digitale, for å skape en mer sømløs og produktiv arbeidshverdag. 
   
 2. Økt fleksibilitet og variasjon – arbeidstakere forventer mer handlefrihet og tillit i hvor og hvordan de løser sine arbeidsoppgaver. Et godt kontor tilrettelegger for variasjonen arbeidstakere har i hverdagen. 
   
 3. Bærekraft og samfunnsansvar får økt betydning i fremtidens arbeidsliv. Et godt kontor ivaretar både miljømessige og sosiale dimensjoner på arbeidsplassen. 
   
 4. Samarbeid og kreativitet – medarbeidere trekker inn på kontoret for å samhandle og være sosial. Et godt kontor fremmer derfor samarbeid og kreativitet. Det handler om å skape arenaer for idémyldring, innovasjon og interaksjon. 
   
 5. Tilhørighet til organisasjonen og utvikling av destinasjoner. Arbeidstakeren sin tilfredshet på arbeidsplassen er på vikende front. Arbeidstakeren er mer bevisst på hva kontoret skal tilby, og det må derfor tilby noe mer enn det tradisjonelt har gjort. Dette gjelder både selve kontoret og bymiljøet det er en del av. 

Hjemme-borte-uavgjort

Det som kanskje har endret seg mest de siste årene er hvordan vi ønsker mer frihet og fleksibilitet til å løse arbeidsoppgavene våre. Fellesnevneren for bedrifter som ønsker endringer på kontoret er at de har innsett at de må tenkte nytt, og endre hvordan de samhandler i en mer hybrid arbeidshverdag. “Hjemme – Borte – Uavgjort”, en rapport fra OsloMet om hjemmekontor og fjernarbeid, viser at hjemmekontoret tilbyr et gode som mange sårt har kjent at de trenger. Er det allikevel verdt å komme inn på kontoret?

Ja! Det er verdt å komme på kontoret

Vi ser fra både forskning og fra samtaler med kunder at det er svært krevende å bygge kultur, samhold og tilhørighet på hjemmekontor. Kontorets rolle må derfor fungere på flere plan enn å bare få utført arbeidsoppgavene sine – kontoret må rett og slett tilby noe mer. Hjemmekontoret ga oss mye frihet og fleksibilitet, og mange merket at det var enklere å jobbe konsentrert uten for mange avbrytelser. På den andre siden merket mange bedrifter at når vi satt på hver vår tue mistet vi evnen til å tilegne oss ny læring, jobbe innovativt, strategisk og drive kompetanseutvikling. Dette støttes av en undersøkelse som Norstat, på oppdrag fra Entra og Epicenter, gjennomførte våren 2023. Her kartla vi hva kontormedarbeidere i privat og offentlig sektor mener om kontoret, hjemmekontor og kontorets rolle når det kommer til bedriftskultur, innovasjon og samhandling. Noen av funnene

 • 76 prosent svarer at kontoret bidrar til å bygge en sterk bedriftskultur
 • 60 prosent  mener kontoret styrker selskapets varemerke
 • 86 prosent svarte at de er på kontoret minst tre dager per uke.

 

“Hele 85 % av norske arbeidstakere ville ha vurdert å takke nei til en jobb dersom kontoret ikke innfrir deres krav eller forventninger”
Norstat-undersøkelse våren 2023

Ping pong og fredagsvafler

Tiden da bordtennisbord og fredagsvafler ble brukt i rekrutteringskampanjer for å lokke til seg de beste hodene er forbi. Forskning viser at det er helt andre parametere som må til for å tiltrekke seg de beste kandidatene, og at blant annet fleksibilitet nå stilles som et krav i rekrutteringsprosesser er det nok mange som kjenner seg igjen i.

For å aktualisere kontorets rolle må man derfor tilrettelegge for mange type arenaer, og variasjon er derfor stikkordet. Det å kunne tilrettelegge til variasjon i løpet av arbeidshverdagen, fra konsentrasjonskrevende arbeid, fysiske møter, læringsarenaer og kreativt arbeid. Når vi har medarbeidere som vet hvordan de skal benytte seg av denne variasjonen – har vi en mangfoldig arbeidshverdag og et godt kontor som fungerer.

70 000 mennesker har sin arbeidshverdag i et Entra-bygg

Det å utforme et kontor kan innebære store endringer for de involverte. Skal organisasjoner hente ut potensialet som ligger i et nytt kontor, kan det være behov for at dere medarbeidere endrer etablerte arbeidsmønstre. For å lykkes anbefales en tverrfaglig tilnærming, med fokus på arbeidsplassutforming og endringsledelse. Entra har ca. 1,5 millioner kvadratmeter med kontor, og hver eneste dag går mer enn 70 000 mennesker på jobb og tilbringer sin arbeidsdag i et Entra-bygg. Våre strategiske rådgivere har utdanning, erfaring og sertifiseringer innen endringsledelse og organisasjonsutvikling, og har jobbet med dette i flere ulike prosjekter i både privat og offentlig sektor.

Vil du snakke kontor, ta gjerne kontakt

Maria Grøneng Hope

Leder for fremtidens arbeidsplass

926 33 143

Thomas Kalvenes

Strategisk rådgiver

472 57 083

Eline Gedde-Dahl

Strategisk rådgiver

901 30 300