Hopp til hovedinnhold

Visjon og strategi

Entra skal lede an i utviklingen av miljøledende og fremtidsrettede kontormiljøer. Vi utforsker og utfordrer – tenker nytt og går i front. Dette skaper stor verdi for våre kunder, menneskene som arbeider i våre eiendommer, for byene vi er en del av og for klimaet.

En mer hybrid arbeidshverdag endrer måten vi jobber og samhandler på. Kontoret er stedet hvor vi utfører vårt arbeid, men det har også en viktig sosial dimensjon. Det er stedet hvor du møter dine kollegaer fysisk og bygger relasjoner og fundament for samhandling. Et godt kontor er også en kulturdriver og et viktig verktøy for å tiltrekke og beholde nøkkelkompetanse og talenter.

Vi utvikler kontorer som de ansatte søker seg til. Et sted hvor ansatte kan utføre arbeidsoppgaver effektivt, få ny inspirasjon og kunnskap, velge å være sosiale og møte kollegaer. Vår visjon er å ha «Entrabygg – der de mest fornøyde menneskene jobber»

For å oppnå dette har vi en strategi som er bygget rundt tre pilarer: Lønnsom vekst, høy kundetilfredshet og miljølederskap.

Lønnsom vekst i de største byene

Vi eier og investerer i kontoreiendommer med sentral beliggenhet nær kollektive trafikknutepunkt. Våre eiendommer har god beliggenhet i Oslo, inkludert Sandvika og Drammen, Bergen og Trondheim.

Vi mener beliggenhet blir enda viktigere fremover. Hensynet til effektiv og miljøvennlig transport øker, samtidig som det er stor etterspørsel etter levende bymiljøer og omgivelser med en god blanding av kontorer og fritidsmuligheter.

Norges største portefølje med kontorbygg i klynger ved sentrale knutepunkt gir oss mulighet til å jobbe aktivt med god byutvikling innenfor et område. Samtidig gir det oss en unik fleksibilitet slik at vi kan tilrettelegge for endringer hos kundene våre.

Et resultat av attraktive eiendommer med gode beliggenheter er at vi opprettholder høy utleiegrad over tid. Våre kunder består av solide leietakere , hvorav mer enn 50 prosent er offentlige leietakere.

Lønnsom prosjektutvikling har alltid vært vår viktigste kilde til vekst og utvikling. Vi har til enhver tid pågående nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, og vår prosjektorganisasjon  fullfører attraktive og lønnsomme prosjekter.

Høy kundetilfredshet - tett på kundene

Et viktig fundament i vår strategi er at vi ønsker å være tett på kundene våre og sørge for de beste løsningene. Vi drifter derfor alle våre eiendommer selv, noe som er ganske unikt i vår bransje. Dette er bra for kunden og bra for miljøet. Vi har høy fagkompetanse og bred kunnskap om eiendommene våre, og er genuint opptatt av hvordan våre leietakere har det der.

Entra tar fullt ansvar for egen eiendomsforvaltning og vårt eget kundeservicesenter sikrer rask og god oppfølging av alle henvendelser. Vi jobber aktivt med å ivareta gode relasjoner til våre leietakere med sikte på å oppnå høy kundetilfredshet og et fortsatt ønske om å leie hos oss. Som et resultat av dette har vi over tid oppnådd meget høy score på kundetilfredshet blant våre kunder og leietakere.

Miljlølederskap og bærekraft i ryggmargen

I Entra er bærekraft er en integrert del av vår bedriftskultur og verdikjede. Miljølederskap har vært en av våre tre strategiske pilarer i mer enn 20 år, noe som reflekteres i at vi i dag har bygg med gode miljøkvaliteter.

Vårt overordnede mål er å bli netto klimanøytrale (Net Zero Carbon) innen 2030. Vi har satt konkrete og målbare årlige reduksjonsmål for forvaltningsporteføljen, våre utviklingsprosjekter samt vår egen organisasjon. Vi har også klare retningslinjer for hvordan vi kan påvirke og stille krav til våre interessenter.

Ansvarlighet er en av kjerneverdiene våre og vi jobber kontinuerlig med helse, sikkerhet, etikk og menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden.

Videre støtter og oppmuntrer vi initiativer som fokuserer på å inkludere alle grupper i våre nabolag og andre tiltak som fremmer jobbinkludering.

Gjennom å investere i våre ansatte og vår bedriftskultur skaper vi varige konkurransefortrinn. Sammen som ett lag evner vi å gripe og tilpasse oss muligheter og utfordringer innenfor vårt forretningssegment.