Hopp til hovedinnhold

Sammen skaper vi et tilpasset kontor

Når medarbeidere skal samhandle, jobbe med verdiskapning, eller rett og slett bygge organisasjon og kultur, viser forskning at det gjøres best på kontoret. Med bistand fra våre strategiske rådgivere, utvikler vi sammen deres nye kontor gjennom en grundig prosess.

Bilde av kontormiljø St Olavs Plass 5
Kontormiljø fra St. Olavs plass 5.
Foto: Kyrre Sundal-Mad arkitekter
_/image/b4ed555c-3fa7-42f9-bb4e-e2d00785d5a6:d744f113d4606bec07e9da6cdcca00fc7c89d83d/block-166-91/St_Olavs_plass5_kontormiljo%20-%20foto%20Mad%20arkitekter_Kyrre%20Sundal.jpg?quality=70

Slik er vår rådgivningsprosess: 

Fase 1: Sette mål og involvere organisasjonen

Formålet med denne fasen er å sette tydelig mål for prosjektet og jobbe med ledergruppen og sponsor. Det utarbeides en prosjekt- og kommunikasjonsplan for fase 1 til 4. Vi har ulike arbeidsmetoder for å kartlegge og forstå arbeidsprosesser og behov i organisasjonen. I denne delen av prosessen må både ledere og medarbeidere involveres for å få en god forståelse for dagens og fremtidige arbeidsprosesser.

Fase 2: Utvikle et fremtidsrettet kontor

I fase 2 jobbes det tverrfaglig med interiørarkitekt for å tegne ut løsninger basert på behovskartleggingen og i tråd med målene for prosjektet. Kontoret utvikles og tilpasses, slik at medarbeiderne vil oppleve kontoret som et attraktivt sted å jobbe, basert på behov, arbeidsprosesser og prioritering fra fase 1.

Fase 3: Ta i bruk kontoret

Et nytt arbeidsplasskonsept innebærer endringer for medarbeidere. Det vil derfor i denne fasen være fokus på å skape et positivt engasjement rundt nye arbeidsmåter gjennom opplæring og brukeradopsjon.

Fase 4: Evaluere og justere kontoret

Det er viktig å evaluere underveis og sette inn tiltak der det er nødvendig, for at prosjektet skal nå sine mål og at endringen skal bli varig. Vi bruker både kvalitative og kvantitative metoder og verktøy for å samle inn data og innspill. Eksempelvis kan sensorikk brukes for å samle inn data om kontorbruken.

“Ledere og medarbeidere må involveres for å få en god forståelse for dagens og fremtidige arbeidsprosesser”

Vi jobber tverrfaglig: 

  • Organisasjons- og endringsledelse: Vi har sertifiserte eksperter innen endringsledelse, strategi og organisasjonspsykologi 

  • Miljørådgivning: Entra skal være et klimanøytralt selskap innen 2030 og er miljøledende i bransjen. Våre miljørådgivere kan bistå med å nå strategiske klima- og miljømålsettinger 

  • Høy eiendomskompetanse: Vi drifter byggene våre selv og tilbyr et bredt spekter av servicetjenester for en sømløs hverdag. Entra utvikler bygg som tilfører verdi både til leietaker og til byen 

Hei! La oss snakke kontor.

Ta kontakt med en av våre strategiske kontorrådgivere dersom du ønsker å bli bedre kjent med hvordan vi kan bistå din organisasjon eller dersom du har spørsmål til oss. Vi har ulik kompetanse og setter sammen et team tilpasset behovene våre kunder har. 

Ta kontakt med en av våre strategiske rådgivere

Maria Grøneng Hope

Leder for fremtidens arbeidsplass

926 33 143

Thomas Kalvenes

Strategisk rådgiver

472 57 083

Eline Gedde-Dahl

Strategisk rådgiver

901 30 300