Hopp til hovedinnhold

Miljøleder i bransjen

Entra er en ledende aktør i eiendomsbransjen, og har i mange år jobbet aktivt med miljøriktige løsninger i driften av våre eiendommer og utviklingen av våre byggeprosjekter.

Trappen fungerer som kanskje verdens vakreste ventilasjonskanal
Trappen i Powerhouse Kjørbo fungerer som kanskje verdens vakreste ventilasjonskanal.
Foto: Tove Lauluten
_/image/a17efb4f-acaa-4064-9508-6c8b147db434:33e4a414fc45e83d5629c516ea8cfb9e6b592ddf/block-166-91/Powerhouse%20Kj%C3%B8rbo%20trapp.jpg?quality=70

Å være en del av løsningen - ikke problemet

Byggenæringen omtales som 40 prosent-næringen, da bygg- og eiendomsbransjen globalt står for 40 prosent av materialbruken, 40 prosent  av energibruken og 40 prosent av avfallsproduksjonen. Eiendomsbransjen kan bidra til vesentlige klimakutt og hjelpe til at Norge når sitt mål om 50 prosent utslippskutt innen 2030.

Klimanøytral fremtid

Entra skal være et netto klimanøytralt selskap innen 2030. I tillegg til å redusere vår egen påvirkning på klimaet, skal vi også tilpasse våre eiendommer for å tåle fremtidens mer uforutsigbare klima som følge av klimaendringene.

For å opprettholde vår posisjon som miljøledende i bransjen og oppnå klimanøytralitet, er det essensielt å prioritere klima og miljø høyt internt i egen organisasjon. Motivasjonen til en grønn omstilling kommer innenfra. Entra jobber kontinuerlig med å redusere klimagassutslipp fra energiforbruket til egen kontor- og driftskontorvirksomhet, transport, avfall, kantine og mat og innkjøp. Entra er en stor innkjøper av produkter og tjenester og har dermed betydelig påvirkningskraft ved å sette de riktige kravene ved innkjøp. Ved å påvirke våre omgivelser og sette krav til kunder, leverandører og andre interessenter med tung miljøpåvirkning, vil det bidra vesentlig i det store karbonregnskapet. Vi skal benytte vårt handlingsrom til å drive bransjen mot mer bærekraftige løsninger, og dette skal vi gjøre gjennom å utfordre etablerte løsninger, sette krav ved innkjøp og dele kompetanse og erfaringer med bransjen og myndigheter.

Vi skal hjelpe våre leietakere med å ta de mest miljøvennlige valgene i sine kontorer. Dette innebærer å synliggjøre miljøpåvirkninger ved ombygging og leietakertilpasninger. Vi vil tilby våre leietakere fremtidens kontor som dekker deres behov, samtidig som vi tar hensyn til verdens begrensede ressurser. I fremtidens kontor er ombruk mer vanlig enn nye materialer. Klimagassbudsjetter vurderes på lik linje som økonomiske budsjetter og mengden usortert avfall er tilnærmet lik null. I samarbeid med våre kunder skal vi gå foran for å finne nye, bærekraftige løsninger.

Verdien av egen eiendomsdrift

Entra forvalter en stor eiendomsportefølje og har egne driftsansvarlige i hvert bygg. Vi kjenner byggene våre særdeles godt og jobber kontinuerlig med forbedring innenfor områder som energiforbruk, avfallshåndtering og vannforbruk. Fra 2011 til 2021 reduserte Entra det gjennomsnittlige energiforbruket i porteføljen med hele 40 prosent. Vi har som mål at energiforbruket skal ligge under 100 kWh/m2 innen 2030. Entra er blant grunnleggerne av Powerhouse-alliansen, og vi har Powerhouse Kjørbo blant våre eiendommer. Dette er et bygg som produserer mer energi enn det selv forbruker, inkludert all energi som kreves i hele byggets livsløp og gjennom alle faser fra oppføring til demontering. 

Alle byggeprosjekter har en innvirkning på miljøet

I Entra jobber vi systematisk med å minimere vår påvirkning på ytre miljø og klimagassutslipp, ved å sette høye ambisjoner og krav i alle våre prosjekter, og å aktivt påvirke eiendomsbransjen gjennom initiativer for en bærekraftig fremtid. I 2017 ble vi anerkjent av CPDs for vårt lederskap innen klimatiltak og ble tildelt en plass på A-listen for miljø. Tiltakene våre for å kutte utslipp, redusere klimarisiko og utvikle lavkarbonøkonomi plasserer oss blant de fem prosent beste av de 6 300 selskapene som rapporterer til CDP. Vårt mål er å bli klimanøytrale innen 2030.