Hopp til hovedinnhold

Leverandørfaktura

For at vi skal behandle fakturaen forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet. Vi har samlet våre krav og kontaktinformasjon

E-faktura 

Som et ledd i vår miljøsatsing og offentlige krav foretrekker vi EHF-fakturer. 

Selskapsoversikt 

Her er Entras selskapsoversikt og liste over konsernets e-fakturaadresser.

Krav til faktura

Det er viktig med korrekt informasjon for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med fakturareferanse og øvrige obligatoriske opplysninger.

 • Eiendommens adresse (navn på Entra-selskap) 
 • Leverandørens navn 
 • Leverandørens organisasjonsnummer 
 • Leverandørens kontonummer 
 • Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag 
 • Godkjente signerte timelister 
 • Bestillers referanse (XXX) eller bestillingsnummer (XXXX-XXXXX) oppgitt av bestiller 
 • Ved prosjekter må prosjektnummer angis på faktura

E-post faktura

Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan i en overgangsperiode sende faktura som pdf til faktura@entra.no. 

Faktura som sendes som e-post har følgende begrensninger:

 • Vedlegg ved oversendelse av fakturaer per epost kan kun inneholde én faktura per vedlegg
 • Maksimal størrelse på vedlegget er 10 MB
 • Teksten i eposten blir ikke lest manuelt, og det er derfor ikke mulig å gi beskjed er om behandling gjennom tekstfeltet
 • Faktura som sendes elektronisk kan ikke være lenke til faktura som ligger på en internettløsning

Spørsmål

Spørsmål knyttet til regnskap og purringer sendes til: regnskap@entra.no