Hopp til hovedinnhold

Leverandørfaktura

For at vi skal behandle fakturaen forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet. Vi har samlet våre krav og kontaktinformasjon

Sittegruppe
Sittegruppe
Foto: Knut Neerland / Magent
_/image/1c5f82cc-435c-4644-9ca1-0a3b314e203e:733099ae7b6b5d263143d72c4f1c6174efc08cf0/block-166-91/Verkstedveien%203%20sittegruppe.jpg?quality=70

Selskapsoversikt 

Her er Entras selskapsoversikt og liste over konsernets e-fakturaadresser.

Krav til faktura

Det er viktig med korrekt informasjon for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med fakturareferanse. 

  • Eiendommens adresse (navn på Entra-selskap) 
  • Leverandørens navn 
  • Leverandørens organisasjonsnummer 
  • Leverandørens kontonummer 
  • Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag 
  • Godkjente signerte timelister 
  • Bestillers referanse (XXX) eller bestillingsnummer (XXXX-XXXXX) oppgitt av bestiller 
  • Ved prosjekter må prosjektnummer angis 

E-faktura 

Som et ledd i vår miljøsatsing og offentlige krav foretrekker vi EHF-fakturer.  

Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan i en overgangsperiode sende faktura som pdf til [email protected].  Merk - kun en faktura pr. pdf. 

Spørsmål

Spørsmål knyttet til regnskap og purringer sendes til: [email protected]