Hopp til hovedinnhold

Vi hjelper dere med å forme fremtidens arbeidsplass

Entra har et eget team med eksperter innen blant annet strategi, organisasjonspsykologi og endringsledelse. Vi bistår kunder med utvikling av arbeidsplasskonsepter og utforming av kontor som møter virksomhetens forventninger i dag som i morgen. Vi kaller det fremtidens arbeidsplass.

Bilde av fasaden til Grønland  58
Kontoret skal fylle mange roller - vi bistår med å tilpasse kontoret til deres organisasjon.
Foto: Torbjørn Tandberg
_/image/f13a229e-e4af-47b8-a41c-a86f4001d697:bb22d015bada92c3eb07b8e168fba430b69cc2ff/block-166-91/Papirbredden%20-%20forsidebilde.jpg?quality=70

Entra er kontoreksperten

Hver dag tilbringer mer enn 70.000 mennesker arbeidsdagen sin i et Entra-bygg. Våre kunder består av en god miks av små og store virksomheter – private og offentlige. Felles for dem alle er at de har krav og forventninger til kontoret og hvilken rolle kontoret skal inneha. Det gir oss en helt unik innsikt i hva som kreves for å skape en arbeidsplass som ivaretar behovene i dag og for fremtiden. 

Entra har et erfarent team med høy kompetanse som leverer strategisk rådgivning innenfor fagområdet «Fremtidens arbeidsplass». Det å forstå og tilrettelegge kontoret for behovene hos fremtidens arbeidstakere vil skape mer fornøyde og produktive medarbeidere og styrke virksomhetens konkurransekraft. 

Stiller nye krav til kontoret

Det forventes at kontoret understøtter ulike måter å jobbe på: Fra individuelt konsentrasjonsarbeid til kreative prosesser i team og samarbeid på tvers. Kontoret skal dessuten være en arena som bidrar til trivsel, fleksibilitet, samhandling, kulturbygging, innovasjon og kunnskapsdeling internt i organisasjonen. For å oppnå alt dette kreves det en strukturert prosess hvor målene er forankret i hele organisasjonen. Medarbeidere og ledere må involveres og bli hørt underveis. På bakgrunn av involvering og kartlegging, utvikler vi i fellesskap et spesialtilpasset arbeidsplasskonsept og sørger for god opplæring for full effekt av konseptet.

“Vår erfaring og størrelse gir deg trygghet for at vi finner en løsning som er tilpasset din organisasjon”

Hva vi tilbyr:

  • Fremtidens arbeidsplass: Vi tilpasser kontoret for å møte behovene til dagens og morgendagens arbeidstakere 

  • Strategisk rådgivning: Vi guider deg gjennom hele prosessen, fra brukerinvolvering og kartlegging til implementering 

  • Digitale løsninger: Arbeidshverdagen skal være smidig. Vi gjør kontoret smart med sensorer som gir oversikt. Med utgangspunkt i dette kan vi bidra med løsninger som oppfordrer til samhandling og kunnskapsdeling 

Hvorfor velge Entra?

  • Fornøyde medarbeidere: Vi bistår med å skape trivsel og produktivitet som hjelper dere å nå virksomhetens mål 

  • Fleksibilitet: Vår erfaring og størrelse gir deg trygghet for at vi finner en løsning som er tilpasset nettopp din organisasjon 

  • Bærekraftige løsninger: Kontoret skal være en bærekraftig arbeidsplass – noe som gjenspeiles i alt fra materialvalg, en høy grad av ombruk/gjenbruk og til klimaberegninger 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med en av våre strategiske rådgivere dersom du ønsker å bli bedre kjent med hvordan vi kan bistå din organisasjon eller dersom du har spørsmål til oss. Vi har ulik kompetanse og setter sammen et team tilpasset de behovene våre kunder har. 

Ta kontakt med en av våre strategiske rådgivere

Maria Grøneng Hope

Leder for fremtidens arbeidsplass

926 33 143

Thomas Kalvenes

Strategisk rådgiver

472 57 083

Eline Gedde-Dahl

Strategisk rådgiver

901 30 300