Hopp til hovedinnhold

Samfunnsansvar og bærekraft

I Entra er vi stolte av vår posisjon som en ledende aktør innen samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Vårt engasjement for å skape positive innvirkninger på samfunnet rundt oss er en sentral del av vår identitet.

Bærekraft i ryggmargen

Vi jobber hver dag for å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til å bygge et mer bærekraftig samfunn. Bærekraftige kontorlokaler er stadig mer etterspurt og fortsetter å skape verdier ettersom de både egner seg godt til å oppfylle kundekrav som stadig endrer seg, og er mindre utsatt for klimarisiko og endringer i lover og regler.  

Entra er en stor eiendomsaktør og det er derfor viktig at vi velger bærekraftige løsninger når vi jobber med byutvikling, i oppfølging av våre leietakere, og i måten vi opptrer eksternt mot våre interessenter. Vår målsetting er å være miljøledende i eiendomsbransjen og vi har i dag posisjon som en ledende aktør som blir lyttet til, og som demonstrerer miljøriktige løsninger og prosjekter for bransjen.

Områdeutvikling og gode arbeidssteder

God byutvikling mener vi handler om menneskene som bor, jobber og ferdes i et område. I en årrekke har vi utviklet eindommer og byrom som ikke bare skal fungere her og nå – men også i fremtiden. Med Norges største portefølje av kontorbygg i klynger ved sentrale knutepunkt, har vi en unik mulighet til å skape områder som gir noe tilbake til byen og menneskene som bor og jobber der.

Der de mest fornøyde menneskene jobber

Vårt arbeid med HMS er høyt prioritert og understøtter visjonen om å være stedet der de mest fornøyde menneskene jobber. Det betyr at alle som arbeider, besøker og ferdes i og rundt våre eiendommer og byggeprosjekter skal være trygge. For alle våre ansatte har vi fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø hvor ingen blir skadet eller syk som følge av jobben sin.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven omtales som en menneskerettighetslov for næringslivet. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Åpenhetsloven i Norge trådte i kraft 1. juli 2022