Hopp til hovedinnhold

HMS

Det skal være trygt å arbeide, besøke og ferdes i og rundt Entras eiendommer og byggeprosjekter.

Vår HMS-policy er:

  • Det skal være trygt å arbeide, besøke og ferdes i og rundt Entras eiendommer og byggeprosjekter. 
  • For egne ansatte skal vi ha et helsefremmende arbeidsmiljø hvor ingen blir skadet eller syk som følge av arbeidet. 

 
HMS-arbeidet i Entra har derfor følgende hovedfokus:

  • At eiendommene våre skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en sikker måte i henhold til lovpålagte krav.
  • At byggeprosjektene våre skal gjennomføres på en sikker måte, og som ivaretar det lovpålagte byggherreansvaret vi har.
  •  At våre egne ansatte skal ha en trygg arbeidsplass.