Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven omtales som en menneskerettighetslov for næringslivet. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Åpenhetsloven i Norge trådte i kraft 1. juli 2022.

Aktsomhetsvurderinger

Loven pålegger Entra å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd eller negative konsekvenser på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold basert på egen virksomhet eller i verdikjeden til våre leverandører.

I tillegg til pliktene som følger av den nye åpenhetsloven har Entra som byggherre ansvar ifølge allmenngjøringsforskriften. Informasjons- og påsepliktforskriften skal bidra til å sikre etterlevelse av de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjort tariffavtaler innen utsatte områder.

Med basis i våre plikter som byggherre har vi lang fartstid med å utføre risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Informasjonsplikt

Loven skal sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber med grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter. Loven pålegger således Entra en plikt til å redegjøre for hva som er lagt til grunn ved sine aktsomhetsvurderinger og resultatene av disse.

Entras redegjørelsesrapport

Vi har samlet våre redegjørelser for aktsomhetsvurderinger. Dokumentet vil oppdateres årlig innen 30 juni. Det vil i tillegg oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Entras aktsomhetsvurderinger

Henvendelser om Entras håndtering av åpenhetsloven

Ved spørsmål om innhold i rapporten eller andre henvendelser om hvordan Entra håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ber vi om å benytte vår e-post: apenhetsloven@​entra.no