Hopp til hovedinnhold
Miljøbilde

Verdier og etikk

Våre verdier bygger på prinsipper om like muligheter for alle, omtanke for miljøet og et samfunnssyn som legger vekt på åpenhet, ærlighet og oppriktighet. Hos oss aksepterer vi ingen form for diskriminering, trakassering, mobbing eller annen ulovlig eller uetisk adferd mellom kollegaer, overfor kunder, samarbeidspartnere eller leverandører. Vi sikrer etterlevelse av dette blant annet gjennom konkrete etiske retningslinjer for ansatte, innkjøpsreglement, samt tydelige krav i kontrakter ved avtaleinngåelse med leverandører.

Verdier

Verdiene våre er i daglig bruk og fungerer som kompass  i vårt hveragen vår.  De veileder oss i hvordan vi jobber med kunder, leverandører og hverandre. 

 

 

“Ansvarlig, nyskapende, tett på, ett lag”
Verdiene våre

Etikk

Entras etiske retningslinjer for ansatte og leverandører hjelper oss til å ta de rette valgene.

Vi har etiske retningslinjer som alle ansatte er godt kjent med og alle bekrefter årlig at de er kjent med disse.

 Entras retningslinjer for leverandører og samfunnsansvarlige innkjøp stiller krav om at våre leverandører følger lover og regler for korrupsjon, ansettelsesforhold, skatt og avgifter. Innkjøpsreglementet er tydelig.