Hopp til hovedinnhold
Bilde av fasaden til Grønland  58

Våre eiendommer

Vi eier og drifter ca. 1,5 millioner kvadratmeter kontor- og næringseiendom i Oslo, Bergen, Drammen, Sandvika og Stavanger. 70 000 mennesker bruker Entra sine bygg hver dag. Det bidrar til et brennende engasjement for våre leietakere, slik at de både trives og lykkes - i dag og i morgen. Kontoret er et svært viktig verktøy for organisasjoners utvikling, så la oss hjelpe deg med å finne ditt nye kontorlokale.

Hva er et godt kontor?

Kontoret er stadig i endring, og nye perspektiver på hvordan arbeidslivet bør være, og hva det skal inneholde er hyppig diskutert. Mange er blant annet bekymret for hvordan de skal skape fellesskap og tilhørighet i en arbeidshverdag med økt bruk av hjemmekontor. Andre lurer helt enkelt på hvordan de skal gjøre kontoret verdt turen for de ansatte. Er det mulig å gjøre kontoret om til en destinasjon de ansatte søker seg til? Ja, mener vi.  

Byutvikling: Merverdi for kunder – og til begeistring for brukere og byen

God byutvikling mener vi handler om menneskene som bor, jobber og ferdes i et område. I en årrekke har Entra utviklet bygg og byrom som ikke bare skal fungere her og nå – men også i fremtiden. Med Norges største portefølje med kontorbygg i klynger ved sentrale knutepunkt har vi en unik mulighet til å skape områder som gir noe tilbake til byen og menneskene som bruker det – og det ansvaret tar vi på det største alvor

Hva får du som leietaker hos Entra?

I Entra tar vi ansvar for byggene vi eier og for leietakerne. Kort sagt, dere skal få konsentrere dere om det dere har leid lokalet for, og derfor har dere alltid Entra-ansatte å lene dere på – fysisk i bygget, og i kundesenteret.