Hopp til hovedinnhold

Byutvikling til begeistring for brukere og byen

God byutvikling mener vi handler om menneskene som bor, jobber og ferdes i et område. I en årrekke har Entra utviklet bygg og byrom som ikke bare skal fungere her og nå – men også i fremtiden. Med Norges største portefølje med kontorbygg i klynger ved sentrale knutepunkt, har vi en unik mulighet til å skape områder som gir noe tilbake til byen og menneskene som bruker det. Det er et ansvar vi tar på største alvor.

Lysene på Tullin
Lysene på Tullin er en attraksjon i seg selv
Foto: Pixel & Co - Nicky Twang
_/image/690e19c5-45c4-477e-9985-41bdda5c0307:7d61e26cfb66a7b8f38f740340ff6a38ed92bef7/block-166-91/Byutvikling%20lysene%20p%C3%A5%20Tullin.jpg?quality=70

Overblikket

Byutvikling er et langsiktig og tålmodig arbeid som krever et langvarig engasjement og en forpliktelse til området, byen og menneskene som bruker det. I Entra er vi drevet av den forpliktelsen til å utvikle de mest fremtidsrettede kontormiljøene i landet. For å klare dette er vi nødt til å heve blikket, pushe oss selv og resten av vår næring i en positiv retning. Altfor lenge har utbyggere tenkt sitt bygg, sine kvadratmeter og sin reguleringsplan. Alle må heve blikket og forstå at byutvikling handler om mye mer. Vi må distansere oss fra den tradisjonelle «frimerkeplanleggingen», og se på hva hver eiendom kan tilføre området, og hvordan det kan spille på lag med øvrige bygg.

Vi gjør det for flere enn oss selv

Vi har også en samfunnsforpliktelse. Valgene vi tar, byggene vi bygger og områdene vi utvikler påvirker mennesker, nærmiljøet og byen – her og nå og i fremtiden. Vi utvikler byen på vegne av flere enn oss selv. Det handler om å skape aktivitet og fylle byrommet med det som er attraktivt, inkluderende og tilgjengelig for alle. Entra er en pådriver for at det i byområdene tilrettelegges for effektiv utvikling av kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere. På den måten kan vi skape et godt miljø, en hyggelig atmosfære og et sted hvor for eksempel biltrafikken ikke skaper en barriere for et yrende byliv.

“Entra skal lede an i utviklingen av miljøledende og fremtidsrettede kontormiljøer som skaper merverdi for kunder, og begeistring for brukere og byen”

Best sammen

Vi tror ikke det er mulig å få til god byutvikling uten å lytte til menneskene som oppholder seg i området. Involvering av blant annet naboer, lokalpolitikere og andre offentlige instanser er helt avgjørende for god byutvikling. Vi skal også dele. Dele kunnskap, kompetanse, planer, ideer, og ikke minst skal vi så godt det lar seg gjøre skape forutsigbarhet. Kun gjennom samarbeid kan vi sammen utvikle de gode møteplassene, de flerfunksjonelle byggene, den gode byen og det levende bygulvet.

Vi har lært at hvert enkelt område er unikt. Det som fungerer et sted, kan ikke bare kopieres til et annet sted. Vi må se på hva som er særegent, unikt og hvilke muligheter og behov som finnes for hvert enkelt område. Og ikke minst, hvilke andre aktører har prosjekter i området som kan bidra til at vi i felleskap kan skape en god byutvikling. Entra er en del av flere nabolagssamarbeid med andre utbyggere og eiendomsselskaper, hvor akkurat felleskap og samarbeid er nøkkelen for å lykkes.

De mest bærekraftige byggene er de som allerede er bygget

Entra har et mål om å bli et netto klimanøytralt selskap innen 2030. Det er et ambisiøst mål som krever enormt mye av oss, men også av omgivelsene våre. Vi er avhengig av teknologi og innovasjon, og vi jobber målbevisst med våre bygg og utviklingsprosjekter hver dag for å komme dit vi ønsker. Fordi vi har ikke noe valg. EUs taksonomi krever endring av oss og vår bransje, og Entra skal gå i front.

Ved rehabilitering av eksisterende bygg arbeider vi både med et bevarings- og fornyingsperspektiv. Dessverre er det slik at enkelte eiendommer har en bygningsmasse som ikke har de kvalitetene som kreves, og derfor ikke er hensiktsmessig å bevare. Slike bygg bør demonteres og gjenbrukes, eventuelt ombruke bygningselementer som egner seg til det. Det er ikke bærekraftig eller god byutvikling å rive eldre bygg med gode kvaliteter, kun for å bygge nytt. Vi tror den beste byutviklingen skapes i grenseflaten mellom nye og eldre bygg. Dette er med på å skape et levende byområde med variasjon i estetikk, høyde og utforming.

Vil du snakke byutvikling, ta gjerne kontakt

Christian Winsnes Rustand

Leder by- og eiendomsutvikling

975 36 403

Emelie Tornberg

Strategisk rådgiver - Byutvikling og arkitektur

943 60 250

Carl Henrik Borchsenius

Strategisk rådgiver områdeutvikling

480 26 390