Hopp til hovedinnhold

Innleie av bemanningsforetak

Ved behov for innleid arbeidskraft, skal det kun benyttes selskaper som er registrert i arbeidstilsynets register for bemanningsforetak

Entra m/ datterselskaper, har forpliktet seg til å følge Byggenæringens landsforening og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft for bygge- og anleggsnæringen. 

Dersom våre entreprenører har behov for innleid arbeidskraft, skal det kun benyttes selskap som er registrert i arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Det skal videre dokumenteres at virksomheten som leier inn har en landsdekkende tariffavtale (fagforening med innstillingsrett). Hvis slik avtale ikke foreligger er innleie kun tillatt som vikar for egen ansatt ved fravær. 

Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak