Hopp til hovedinnhold

Påseplikt

Vår plikt til å påse at allmenngjørinsforskriftene følges av våre leverandører.

Som oppdragsgiver har vi plikt til å påse at allmenngjøringsforskriftene, med krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på bygge- og anleggsplasser, følges av våre leverandører.

Vi har også en plikt til å informere leverandører om lønns- og arbeidsvilkår som følger av disse forskriftene.

Våre kontraktsbestemmelser sikrer oss rett til å kunne følge opp/gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos våre leverandører.


Vi forventer at entreprenører og underentreprenører som blir kontaktet for  påsepliktkontroll samarbeider med utførende kontrollør, og bistår med å lukke eventuelle avvik på en tilfredsstillende måte.


Entra stiller krav til at entreprenør utfører påseplikt av sine underentreprenører i henhold til allmenngjøringsforskriften.

Allmenngjøringsforskriften