Hopp til hovedinnhold

StartBANK

StartBANK, skatt- og avgiftsinformasjon

Hva er StartBank?

StartBANK er et leverandørregister og bransjenettverk for de som vil levere varer og tjenester til bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører. Formålet er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse aktører og at man konkurrerer på like vilkår. I tillegg gir ordningen en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.


Våre krav

Et av våre kvalifiseringskrav er at alle entreprenører og deres underentreprenører som skal levere varer og tjenester til Entras eiendommer og byggeprosjekter skal være registrert, eller ha påbegynt en registreringsprosess i StartBANK før kontraktsinngåelse. Registreringsprosessen må være avsluttet og ha ført til endelig registrering innen én måned etter avtaleinngåelse. Kravet gjelder uavhengig om selskapet er enkeltmannsforetak eller Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF).
 

Registrering av StartBANK


Skatt- og avgiftsinformasjon

Entra jobber aktivt mot arbeidslivskriminalitet i byggenæringen. Som en del av vår kvalifiseringsprosess kontrollerer vi leverandørenes økonomiske soliditet før kontraktinngåelse. Det kan i tillegg være aktuelt å innhente informasjon om skatte- og avgiftsforhold for leverandører og underleverandører i våre prosjekter. For å kunne gjøre dette behøver vi en fullmakt. Fullmakten er et absolutt krav overfor alle entreprenører og underentreprenører i hele verdikjeden som blir spurt om dette. For å innhente fullmakt vil vi sende henvendelse via StartBank.