Hopp til hovedinnhold

Entra Konsensusrapport for første kvartal 2023

Estimatene i Entra Konsensusrapport for 1. kvartal 2023 anslår fremover en svakt stigende arealledighet og stigende leiepriser frem mot 2025. 

Akersgaten 34-36 fasade
Akersgata 34-36. En del av Entras portefølje.
_/image/ef273050-3b12-477e-8640-aad8a0055914:756c0187cc5ac90b2ede4e3da6088e9710b81b40/block-166-91/Akersgaten%2034-36%20fasade%201.JPG.jpg?quality=70

Estimatet for prime yield ved utgangen av 2023 er i underkant av 4,2 prosent og forventes å falle svakt i 2024 og 2025. Yielden på henholdsvis Helsfyr og Lysaker er ved utgangen av 2023 forventet å ligge på i underkant av 5,0 og 4,9 prosent. Estimatet for byggevolum er tilnærmet uendret, mens transaksjonsvolumet som er ventet ned i 2023 til rundt 85 milliarder, forventes å øke i 2024 og 2025.

Entra Konsensusrapport for 1. kvartal 2023

 • Estimatet for kontorledigheten i Oslo er historisk lavt og antas å ligge på rundt 5,8 prosent ved utgangen av 2023, noe som er uendret fra forrige estimat. Det er forventet at ledigheten skal øke svakt til 6,0 prosent i 2024 og 6,5 prosent i 2025. Sammenlignet med forrige rapportering er estimatet tilnærmet uendret. Det er bred konsensus om at kontorledigheten skal øke svakt frem mot 2025. 
   
 • Leieprisene for kontor med høy standard i Oslo sentrum økte med rundt 11 prosent i 2022. For 2023 er årsveksten ventet å ligge på rundt 3,8 prosent, mens for 2024 og 2025 årsveksten ventet å falle noe tilbake, til rundt 1,8 prosent og 1,5 prosent. Sammenlignet med forrige rapportering har hele estimatet økt svakt, men med en lavere årsvekst fra 2024. Det er bred konsensus for at leieprisene vil stige frem mot 2025. 
   
 • Leieprisene for kontor med høy standard på Helsfyr økte med rundt 7,6 prosent i 2022. For 2023 er årsveksten ventet å ligge på rundt 2,9 prosent, en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med forrige anslag. Estimatet er svakt økt sammenlignet med forrige rapportering. For Lysaker ble årsveksten i 2022 på rundt 9,4 prosent, for 2023 er årsveksten ventet å ligge på rundt 2,9 prosent. Hele estimatet er tilnærmet uendret siden forrige anslag, og det er bred konsensus for at leieprisene vil stige frem mot 2025.
   
 • Anslaget for prime yield for 2023 er på i underkant av 4,2 prosent, en svak økning på 10 basispunkter fra forrige rapportering. Det er ventet at prime yield faller noe tilbake, til 4,1 prosent i 2024. Hele estimatet har økt svakt fra forrige rapportering. 
   
 • Anslaget for yield på Helsfyr for 2023 er på 5,0 prosent, en svak økning fra forrige anslag. Det er ventet at yielden på Helsfyr holder seg på dette nivået frem mot 2025. Anslaget for yield på Lysaker for 2023 er i kvartalet på 4,9 prosent, en økning på rundt 10 basispunkter fra forrige estimat.
   
 • Anslaget for forventet byggevolum i Oslo og Bærum for 2023 er i kvartalet svakt redusert fra forrige estimat og forventes å ligge på rundt 65 000 kvm i 2023 og 73 000 i 2024, for deretter å øke kraftig til 175 000 kvm i 2025. 
   
 • Transaksjonsvolumet i Norge for 2023 er anslått å ligge på rundt 85 milliarder. Volumet er ventet å stige frem mot 2025. Estimatet er svakt redusert fra forrige anslag.

Om rapporten:

Entras Konsensusrapport er den eneste rapporten som samler ulike analysemiljøers estimater for eiendomsmarkedet. Entra har samlet estimater fra de største analysemiljøene fire ganger i året siden høsten 2009. Entras konsensusrapport samler estimater om kontorledighet i Oslo, leiepriser og yield i Oslo sentrum, Helsfyr og Lysaker, transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge og byggevolum for kontor i Oslo. 

Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene. Anslagene per 1. kvartal 2023 er gitt 12. april 2023. Rapporten er produsert 24. april 2023. Entra Konsensus er nøytral i forhold til hva Entra ASA måtte mene om markedet.