Hopp til hovedinnhold

Entra Konsensusrapport for tredje kvartal 2023

Estimatene i Entra Konsensusrapport for 3. kvartal 2023 anslår fremover en svakt stigende arealledighet og stigende leiepriser frem mot 2026.

Fasade
Tollgaarden - Schweigaards gate 15
Foto: Knut Neerland / Magent
_/image/54e55256-c806-428b-985b-ad3a07daa603:5947b5d0636baddb5002f9bc2efbe753f70af6e7/block-166-91/Schweigaards%20gate%2015%20Eksteri%C3%B8r_foto_4.jpg?quality=70

Estimatet for prime yield ved utgangen av 2023 er på rundt 4,6 prosent og forventes å stige ytterligere, før den faller noe tilbake. Yielden på henholdsvis Helsfyr og Lysaker er ved utgangen av 2023 forventet å ligge på i underkant av 5,6 og 5,4 prosent. Estimatet for byggevolum er tilnærmet uendret, mens transaksjonsvolumet som er ventet ned i 2023 til rundt 58 milliarder, forventes å øke i 2024 og 2025.

Entra Konsensusrapport per 3. kvartal 2023

  • Estimatet for kontorledigheten i Oslo er fortsatt historisk lavt og antas å ligge på rundt 5,9 prosent ved utgangen av 2023, noe som er svakt oppjustert fra forrige estimat. Det er forventet at ledigheten skal øke svakt til 6 prosent i 2024 og 6,6 prosent i 2025. Sammenlignet med forrige rapportering er estimatet svakt oppjustert. Det er bred konsensus om at kontorledigheten skal øke svakt frem mot 2026.
  • Leieprisene for kontor med høy standard i Oslo sentrum økte med rundt 11 prosent i 2022. For 2023 er årsveksten ventet å ligge på rundt 4,8 prosent, mens for 2024 og 2025 årsveksten ventet å falle noe tilbake, til i underkant av 2 prosent. Sammenlignet med forrige rapportering er estimatet svakt oppjustert. Det er bred konsensus for at leieprisene vil stige frem mot 2026.
  • Leieprisene for kontor med høy standard på Helsfyr økte med rundt 7,6 prosent i 2022. For 2023 er årsveksten ventet å ligge på rundt 4,6 prosent. Estimatet er tilnærmet uendret sammenlignet med forrige rapportering. For Lysaker ble årsveksten i 2022 på rundt 9,8 prosent, for 2023 er årsveksten ventet å ligge på rundt 4,9 prosent. Hele estimatet er svakt oppjustert siden forrige anslag, og det er bred konsensus for at leieprisene vil stige frem mot 2026.
  • Anslaget for prime yield ved utgangen av 2023 er i kvartalet på rundt 4,6 prosent, en økning på rundt 30 basispunkter fra forrige anslag. Det er ventet at prime yield stiger ytterligere i 2024 før den faller noe tilbake i 2025. Hele estimatet er kraftig oppjustert fra forrige rapportering.
  • Anslaget for yield ved utgangen av 2023 på Helsfyr er i kvartalet på 5,6 prosent, en økning på rundt 40 basispunkter fra forrige anslag. Anslaget for yield på Lysaker for 2023 er i kvartalet på 5,4 prosent, en økning på i underkant av 40 basispunkter fra forrige anslag.
  • Anslaget for forventet byggevolum i Oslo og Bærum i kvartalet tilnærmet uendret fra forrige rapportering. For 2023 er det ventet et byggevolum på rundt 68 000 kvm, noe som øker i 2024 til 72 000 kvm. Volumet øker kraftig til 192 000 kvm i 2025, hvor estimatet er økt med 10 000 kvm fra forrige rapportering.
  • Transaksjonsvolumet i Norge for 2023 er anslått å ligge på rundt 58 milliarder, dette er kraftig redusert fra forrige rapportering. Volumet er ventet å stige frem mot 2026.

Om Rapporten:

Entras Konsensusrapport er den eneste rapporten som samler ulike analysemiljøers estimater for eiendomsmarkedet.  Entra har samlet estimater fra de største analysemiljøene fire ganger i året siden høsten 2009. Entras konsensusrapport samler estimater om kontorledighet i Oslo, leiepriser og yield i Oslo sentrum, Helsfyr og Lysaker, transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge og byggevolum for kontor i Oslo.

Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene. Anslagene per 3. kvartal 2023 er gitt 5. oktober 2023. Rapporten er produsert 16.oktober 2023. Entra Konsensus er nøytral i forhold til hva Entra ASA måtte mene om markedet.