Hopp til hovedinnhold

Entra med ny og forbedret konsensusrapport

Entras konsensusrapport er nå utvidet med anslag for leiepriser og yieldutvikling på Helsfyr og Lysaker.

Verkstedveien 3
Verkstedveien 3
_/image/34b7c08f-a8e8-4717-8317-b918e26e2edc:92ee1fe67758aba2aff04676a15fc02874f866f0/block-166-91/large_verkstedveien-3-2.jpeg.jpg?quality=70

Entras konsensusrapport for fjerde kvartal 2018 viser de første anslagene for 2021. Tendensen er den samme som i oktober 2018. Kontorledigheten i Oslo faller og leieprisene i Oslo sentrum stiger ytterligere.

Ledigheten passerer bunnen i 2019 og veksten i leieprisen dempes.

Entras konsensrapport for fjerde kvartal 2018.

Transaksjonsvolumet går litt ned i år etter meget høyt volum også i 2018. Prime yield er ventet å ligge på 3,8 % ved utgangen av 2019, og det ventes en svak justering til 4,0 % ved utgangen av neste år og 4,1 % i 2021. Anslagene for prime yield er justert litt ned siden oktober. Det er ventet stigende volum ferdigstilte kontorbygg (kvm) fra 98.000 kvm i 2018 og opp til 166.000 kvm i 2020.

 • Kontorledigheten i Oslo var 6,1 prosent på slutten av 2018. Ledigheten er ventet å gå videre ned til 5,8 % i år, og øke til 6,1 % i 2020 og 6,4 % i 2021. Ledigheten er justert litt ned siden oktober.
   
 • Leieprisene på kontor med høy standard i Oslo sentrum, økte med
  8,0 % i 2018 og er ventet å øke med 6,2 % i år. Leieprisene er ventet å øke med ca. 3 % årlig i 2020 og 2021. Sentralt på Helsfyr og Lysaker er leieprisene ventet å øke med ca. 3 % årlig i 2019-21.
   
 • Transaksjonsvolumet i Norge er ventet å gå ned fra ca. 86 mrd NOK i fjor til ca. 80 mrd NOK i år. I 2020 ventes et volum på 74 mrd NOK og 73 mrd NOK i 2021. Anslaget for i år er justert opp med ca. 7 mrd NOK siden oktober.
   
 • Prime yield er ventet å øke marginalt fra 3,7 % på slutten av fjoråret til ca. 3,8 % i år. Neste år går prime yield videre opp til ca. 4,0 %, og til
  4,1 % i 2021. Anslaget for i år er justert ned med 0,1 prosentpoeng siden oktober. Yielden på Helsfyr og Lysaker er tilnærmet lik, og ligger ca. 0,8 prosentpoeng over Prime yield i Oslo.
   
 • Byggevolumet i Oslo og Bærum er ventet å øke fra ca. 98.000 kvm i 2018 til ca. 132.000 kvm i år og 166.000 kvm i 2020. I 2021 ventes nedgang til 148.000 kvm. Anslaget for 2019 er justert opp med 15.000 kvm.

Om rapporten:

Entras konsensusrapport er den eneste rapporten som samler ulike analysemiljøers estimater for eiendomsmarkedet. Entra har samlet estimater fra de største analysemiljøene fire ganger i året siden høsten 2009.

Entras konsensusrapport samler estimater om kontorledighet i Oslo, leiepriser og yield i Oslo sentrum, Helsfyr og Lysaker, transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge og byggevolum for kontor i Oslo.

Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene. Anslagene er gitt i tredje uka av januar. Rapporten er nøytral i forhold til hva Entra måtte mene om markedet.