Hopp til hovedinnhold

Nygaarden vinner Arkitektur- og byformingsprisen 2023

(Bergen 24. november 2023) Kontorbygget Nygaarden er vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2023. Prosjektet beskrives som et eksempel til etterfølgelse på et bærekraftig nybygg som også tilbyr høye estetiske kvaliteter og gode romopplevelser for de som arbeider der og for besøkende.

Bilde av Nygaarden_fasade kveld
Nygaarden har i løpet av høsten 2023 vunnet både Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris i tillegg til Cityprisen Vestland. Foto: Hundven-Clements Photography
_/image/f1ba7eb6-3428-40e3-a156-ed5d9ed0ccff:a900edb0e3d97e67ade0f5b5a8a5f42ced1421ea/block-166-91/Nygaarden_fasade%20kveld.jpg?quality=70

Rådet for byforming og arkitektur i Bergen har hatt ansvar for juryering av nominerte kandidater, mens en egen jury har avgjort vinnere. Juryen har valgt å tildele prisen til Nygaarden, som et eksempel på et svært vellykket byutviklingsprosjekt på Nygård.

— Det er en stor ære å ta imot nok en pris på vegne av Entra – denne gangen Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris for 2023. Det er kun drøye to måneder siden vi vant Cityprisen Vestland. Prisene ser vi på som en anerkjennelse av Nygaarden, og at dette er et bygg med høye kvaliteter som bidrar positivt i utviklingen av Bergen. Tildelingen er en skikkelig lagseier som vi deler med alle som har vært med på å realisere Nygaarden, men en ekstra takk går til LINK Arkitektur, sier Sturla Hjelmervik, som leder Entras virksomhet i Bergen.

Nygaarden er prosjektert av nettopp LINK Arkitektur på vegne av Entra.

– Vi er stolte av prosjektet og takknemlige for det gode samarbeider med alle aktører involvert i prosjektet. Visjonen har vært å skape et bærekraftig prosjekt og gode kontorlokaler som står seg over tid, forklarer arkitekten bak prosjektet, Kristian Bekkenes i LINK Arkitektur.

Bærekraftig og klimavennlig nybygg
Nygaarden er sertifisert med BREEAM-NOR Excellent i tillegg til at det har energiklasse A, passivhustandard, energiproduksjon gjennom solceller og sjøvannskjøling. Det er også tatt stilling til hvordan bygget kan demonteres og hvordan enkeltelementer kan gjenbrukes.

Juryen har latt seg imponere av hvordan Nygaarden kombinerer bærekraft med estetiske kvaliteter og samtidig evner å skape gode byrom. Fra begrunnelse heter det blant annet:

«Nygaarden er et eksempel til etterfølgelse på et bærekraftig og klimavennlig nybygg som samtidig tilbyr høye estiske kvaliteter og gode romopplevelser for både de som arbeider der og de besøkende. Det er et forbilledlig prosjekt som viser en ny tilnærming til byforming ved sin inkludering av nye byrom og gateforbindelser. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til vinneren av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2023.»

Juryen har gjennomført en totalvurdering av ni kandidater innen vinneren ble kåret. De har lagt vekt på følgende kriterier i henhold til i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi:

 • Vakker: Hvordan prosjektet fremstår som helhetlig utformet med gode visuelle kvaliteter samt gode romlige og sanselig opplevelser.
 • Særpreget: Hvordan prosjektet er identitetsskapende, bygger videre på stedets unike kvaliteter og gir et godt samspill mellom bebyggelse og landskap.
 • Inkluderende: Hvordan prosjektet bidrar til en aktiv bruk av gater og byrom og sosialt bærekraftige nabolag.
 • Grønn: Hvordan prosjektet bidrar til lav energi- og ressursbruk, og en endringsdyktig by

 

Om Nygaarden:

 • Byggherre/eier: Entra
 • Arkitekt:  Link Arkitektur
 • Landskapsarkitekter:
 • Link Landskap (forprosjekt)
 • Norconsult (detaljprosjekt)
 • Interiørarkitekt: Link Arkitektur
 • Entrepenør: LAB Entreprenør
 • Byggeperiode: mars 2021 til desember 2022
 • Bruttoareal: Ca. 12000 kvadratmeter
 • Adresse: Nygårdsgaten 95
 • Leietakere: SANDS, Rambøll, Sopra Steria, Henning Larsen og Søtt + Salt