Hopp til hovedinnhold

Nygaarden vinner av Cityprisen Vestland 2023

Under Citykonferansen i Bergen, som ble avholdt i midten av september, ble Cityprisen Vestland 2023 utdelt. Her gikk Entra helt til topps med kontorbygget Nygaarden.

Fasaden til Nygårdsgaten 95
Kontoreiendommen Nygaard ligger på bybanestoppet Nygård, rett over gaten for Media City Bergen.
_/image/6475894b-4d12-422a-8ff7-b2292bde81b9:69b82058cb3284c3258882c14aef538819d4d3d3/block-166-91/Nyg%C3%A5rdsgaten%2095%20fasade.jpg?quality=70

Det manglet ikke på lovord fra juryen da begrunnelsen ble lest opp. Det ble blant annet fremhevet at Nygaarden er et helhetlig og godt gjennomført prosjekt som er tilpasset omkringliggende bebyggelse, både i størrelse, uteområder, form og innhold.

I begrunnelsen ble det presisert at byggets ytre rammer skaper gode passasjer, aktive møteplasser og komfortable oppholdssoner, og bidrar til en ny og fornyet adkomst av Nygård. Leietakere og besøkende ankommer bygget fra to sider, som sammen skaper en raus passasje gjennom bygget, med direkte adkomst til byggets atrium, og videre til de hvert enkelt kontor.

— Det er en stor ære å ta imot denne prisen på vegne av Entra. Dette er en skikkelig lagseier, og her er det så mange gode krefter som har vært involvert i prosjektet så denne seieren deler vi med alle som har vært med på å realisere Nygaarden, sier Sturla Hjelmervik, leder for Entra i Bergen.

cityprisen-vest-September 2023.jpg
Entra vant Cityprisen Vestland 2023 med kontorbygget Nygaarden. Foto: Tore Årdal

Jurymedlemmene mente også at Entra med Nygaarden viser høye miljøambisjoner og evne til å gjennomføre disse.

I tillegg til BREEAM NOR Excellent, energiklasse A og sjøvannskjøling, er det tatt stilling til hvordan bygget kan demonteres etter endt levetid og hvordan enkeltelementer kan gjenbrukes. Prosjektet er både et glimrende eksempel på god byutvikling, og ikke minst at kvalitet lønner seg økonomisk, påpekte juryen.

Arkitekt for prosjektet har vært LINK Arkitektur, Norconsult har vært landskapsarkitekt og Asplan Viak var ansvarlig for vann og avløp. Oppføringen av Nygaarden er gjennomført som en totalentreprise av LAB Entreprenør.