Portefølje

Entra utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende lokaler, og utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Vi eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 89 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av fjerde kvartal 2019 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på 49 milliarder kroner. Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. (Tall per Q4 2019)

Antall eiendommer

Forvaltningsporteføljen (76)Prosjektporteføljen (7)Tomt og utvikling (6)

Markedsverdi av eiendomsporteføljen

Forvaltningsporteføljen (91 %)Prosjekt (7 %)Tomter (2 %)

Regionsvis fordeling av antall eiendommer i forvaltningsporteføljen

Oslo (46 %)Trondheim (14 %)Sandvika (12 %)Stavanger (7 %)Drammen (11 %)Bergen (11 %)

Regionsvis fordeling av markedsverdi i forvaltningsporteføljen

Oslo (63 %)Trondheim (10 %)Sandvika (11 %)Stavanger (7 %)Drammen (5 %)Bergen (5 %)
Lukk

Covid-19

Helse og sikkerhet har høyeste prioritet for Entra, og vi vil bidra til å forhindre spredning av koronaviruset. Vi følger daglig myndighetenes anbefalinger, og vurderer fortløpende tiltak.

Entra har iverksatt en egen beredskapsplan med nye rutiner for å ivareta hensynet til mennesker og helse, og samtidig sikre fortsatt drift for våre leietakere i denne situasjonen. Vi oppfordrer alle våre leietakere til å følge Folkehelseinstituttets (FH) og Utenriksdepartementets (UD) risikovurderinger, anbefalinger og reiseråd når det gjelder koronaviruset.

Vi er i tett dialog med våre leietakere og betjener vårt kundesenter på vanlig måte. For allmenn informasjon om covid-19, se: https://helsenorge.no/koronavirus