Hopp til hovedinnhold

Entra og JM med store planer for Bryn

Pressemelding

(Oslo, 30. oktober 2023) Entra og JM vil skape et mangfoldig sentrum øst i Oslo med 600 boliger, nesten 5000 arbeidsplasser og byrom som inviterer folk inn gjennom et variert kultur- og servicetilbud. Eiendomsselskapene har i fellesskap sendt inn planen «Bryn Sentrum» til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Bryn ligger ved et av Oslos beste kollektivknutepunkt.
Bryn ligger ved et av Oslos beste kollektivknutepunkt.
_/image/8ee79aae-bcca-40b3-9a13-2d482538f57a:ede7e460c5a133a0005a1f2f34b73406587b8a92/block-166-91/a61c0535-9ac1-4e3e-a30a-15168404ff7c.jpg?quality=70

Bryn skal bli en viktig møteplass med godt kulturtilbud, lekne byrom, inkluderende arkitektur, attraktive næringer og spennende butikk- og serveringstilbud på gateplan.

Planforslaget er et viktig steg for å skape en ny destinasjon øst i Oslo, som skal utvikles sammen med øvrige grunneiere. Bryn ligger ved et av Oslos aller beste kollektivknutepunkt. Her er togstasjon, fire t-banelinjer, ny planlagt bussterminal og Oslo S ligger få minutter unna. I tillegg har Bryn flere særpregede kvaliteter som Alnaelva og urskogen i Svartdalen. Sammen gjør det at transformasjonen mellom Østensjøveien og Brynseng stasjon har alle forutsetninger for å bli et byprosjekt som ikke bare skal være et boligområde og arbeidsplass, men en destinasjon til glede for mer enn 50 000 mennesker som bor i omlandet.

– Med planforslaget skal vi skape noe nytt og spennende gjennom å etablere gode byrom med høy kvalitet, trekke det grønne inn i byen og gjennom å bygge attraktive nabolag og arbeidsplasser, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Levende byliv krever variasjon og tetthet
JM og Entra vil kombinere kvartalsstruktur, gode plasser og allmenninger, med tre høyhus på inntil 70 meter. Kombinasjonen av lav og høy bebyggelse bidrar til å skape gode byrom og gi lys og luft inn i de sentrale byrommene.

– Skal vi lykkes med å gjøre Bryn til et levende bysentrum, trenger vi et tilstrekkelig antall mennesker, aktivitet og kvalitet i byrommene. Dette oppnår vi ved å bygge med bymessig tetthet og med variasjon, sier Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Norge.


Et inkluderende og grønt bysentrum øst i Oslo
Destinasjon Bryn tilfører aktiviteter som legger til rette for en trygg oppvekst, sosial tilhørighet og fellesskap.

Prosjektet har Alnaelva og Svartdalen som nærmeste naboer. Den planlagte grønt-korridoren opp til Østre gravlund vil trekke naturen inn i byen, og samtidig gi nærområdet god tilgang til turområder og naturkvaliteter.

– Vi ønsker å samarbeide tett med interessenter i nærområdet, offentlige aktører og fremtidige leietagere slik at vi sammen kan skape gode vilkår for oppvekst, arbeidsliv samt skape et godt kulturtilbud på Bryn. Vi ser frem til å jobbe med utviklingen av dette spennende byområdet, sier Horn.

Med seg i utviklingen har JM og Entra et sterkt lag av rådgivere: Timon Linderud i Rodeo arkitekter er prosessleder og fagkyndig for planforslaget. For å sikre variasjon i utforming og arkitektur er i tillegg ulike arkitektselskaper trukket inn. MAD og Helen og Hard har utviklet kontor i kombinasjon med kultur tett på stasjonen. Nils Torp, Hille Melbye og 4B har bidratt til at det etableres en god variasjon av boformer, bl.a. «bokaler» som er en kombinasjon av atelier og leilighet.

– Oslo trenger flere boliger, og Bryn-området skal bli et godt sted å bo for flere tusen nye beboere. Forslaget er i tråd med politiske føringer om grønn byutvikling ved knutepunkt. Med denne planen bidrar vil til viktig utvikling av Oslo, avslutter Vatne i JM.