Hopp til hovedinnhold

Løkketangen skal huse nytt ungdomstilbud

Pressemelding

(Sandvika, 24. november 2023) Bærum kommune inngår leieavtale med Entra for å etablere et nytt og innholdsrikt tilbud til unge i byen. Kommunens satsing på ungdomstilbud i Sandvika er i tråd med ambisjonen om å skape mer liv i gater og torg i sentrum.

Fra Løkketangen er det i underkant av 100 meter til Sandvika stasjon og bussterminalen med et omfattende tog- og busstilbud.
Fra Løkketangen er det i underkant av 100 meter til Sandvika stasjon og bussterminalen med et omfattende tog- og busstilbud.
_/image/11a85bf0-d668-44b2-bb90-ed767ed048e5:10ff458e7b90a20a62d0997de19f2c7d6ec62e47/block-166-91/d6f15a60-ec29-4db1-9dbc-92e8eee7ce80.jpg?quality=70

Ungdom og fritid Bærum kommune (UFB) er en kommunal tjeneste og en møteplass for ungdom og unge voksne med varierte aktivitetstilbud innen kultur-, sport- og friluftsliv fordelt på syv baser rundt om i Bærum kommune.

Nå har kommunen inngått en tolvårig avtale med Entra om å leie i overkant av 1500 kvadratmeter på Løkketangen i Sandvika sentrum. Beliggenheten ved buss- og togstasjonen vil gjøre tilbudet tilgjengelig slik at det kan nå ut til mange av kommunens ungdommer.

– Vi gleder oss til å ta i bruk lokalene i Løkketangen. De har en sentral plassering og gir gode muligheter for å utvikle og legge til rette for ulike kulturaktiviteter for ungdom. Dette er også i tråd med ønsket om å utvikle Sandvika som kulturby, sier kultursjef Berit Inger Øen i Bærum kommune.

Løkketangen var tidligere et handlesenter, men er i ferd med å gjennomgå en spennende transformasjon som et bindeledd mellom nytt og gammelt – voksne og unge. Senteret har de senere årene hatt en tiltrekningskraft på kreative yrker, mye takket være den tidstypiske arkitekturen. Løkketangen får nå nok en kreativ og skapende arena gjennom etableringen av en ungdomsklubb som skal legge til rette for uformell og formell læring på åpne møteplasser.

– Sandvika gjennomgår en formidabel utvikling, og vi støtter helhjertet opp om kommunens ønske om å legge til rette for flere tilbud for unge i sentrum. Etableringen av et nytt ungdomstilbud på Løkketangen vil bidra til å skape mer liv i gater og torg i sentrum. Vi gleder oss til å se at Løkketangen igjen blir fylt opp med ungdom i et lokale som inspirerer til kreativitet, sier Henning Berger-Nortvedt, som leder Entras virksomhet i Sandvika.