Hopp til hovedinnhold

Posten Bring forlenger med Entra i Posthuset

Pressemelding

(Oslo, 7. november 2023) Posten Bring har signert en ny og forlenget leieavtale med Entra som sikrer at logistikkonsernets hovedkontor vil være i Posthuset i Oslo frem til 2034. Entras rådgivere innen fremtidens arbeidsplass skal bistå med å definere og tilpasse arealene til et nytt arbeidsplasskonsept.

Posten Bring sine logoer vil lyse fra toppen av Posthuset også de neste ti årene. Foto: Entra / magent.no
Posten Bring sine logoer vil lyse fra toppen av Posthuset også de neste ti årene. Foto: Entra / magent.no
_/image/6c26c135-4d54-4dad-9782-eae29fee2706:8c3093a344c2e89c342a1381aaefafc567749235/block-166-91/72a77d94-2320-41d6-a4a9-14e6253f232b.jpg?quality=70

Avtalen med Entra omfatter minimum 8.400 kvm med kontorlokaler i Posthuset, rett ved Oslo S og Byporten. Den nye og forlengede avtalen strekker seg inn i 2034 og er reforhandlet med tilnærmet samme areal som i dag.

– Vi er glade for at vi blir værende i Posthuset også de neste ti årene. Plasseringen av Posten Bring sitt hovedkontor i Posthuset er en flott beliggenhet for våre medarbeidere med god tilgang til kollektivtransport og byen for øvrig. Posthuset er også et viktig signalbygg for oss hvor vi har stolte tradisjoner, sier Nina Yttervik, konserndirektør Mennesker og organisasjon i Posten Bring.  

Posten Bring er en av Entras største kunder. I forbindelse med forlengelsen av avtalen skal Entra og Posten Bring samarbeide tett om et nytt og mer tilpasset arbeidsplasskonsept hvor strategiske kontorrådgivere fra Entra skal bistå i gjennomføringen av prosjektet.

– At Posten Bring igjen velger Entra ser vi på som en stor tillitserklæring. Det er ekstra stas at vi nå også skal bistå med rådgivning innen utforming av et godt og fremtidsrettet kontor. Posten Bring har allerede jobbet godt internt med å gjøre kontoret til en attraktiv arbeidsplass, og vi gleder oss til å ta del i denne reisen sammen med alle de dyktige folkene i Posten Bring, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra. 

Tilpasser kontoret for morgendagens arbeidsliv 
Kontorets rolle er i endring, og det legges opp til en bred involvering når arbeidsplasskonseptet i Posthuset skal videreutvikles. For Posten Bring har det vært viktig at Posthuset også i fremtiden er en aktuell arena som er tilrettelagt for samhandling på tvers av team. Lokalene må inspirere til nyskapning og være et sted hvor den positive bedriftskulturen skapes.

– Kontoret skal være et attraktivt sted å arbeide, og da må det være tilpasset våre behov. Vi setter nå i gang et prosjekt som skal jobbe med dette, blant annet basert på erfaringene vi har gjort oss med den hybride arbeidshverdagen, sier Yttervik. 

Bruk av ny teknologi, som blant annet sensorikk, vil inngå som en del av Entras leveranse. Teknologien kan brukes for å identifisere og optimalisere bruken av kontoret. Kontorbrukere kan for eksempel se i nåtid, fra sin egen telefon eller pc, hvor det er ledige kontorplasser eller stillesoner og få varsel når det er kø i kantina.

Maria Hope er leder for Entras fagmiljø innen «Fremtidens arbeidsplass». Hun mener at Posten Bring, som en av landets mest innovative organisasjoner, er en svært inspirerende kunde å jobbe med.

– Posten Bring har et klart ønske om at kontoret skal være en attraktiv arbeidsplass som alle medarbeidere føler tilhørighet til. Det er et veldig godt utgangspunkt! Entras rolle blir å bruke vår spisskompetanse innen arbeidsplass, organisasjonsutvikling og endringsledelse til å gjennomføre en bred brukerinvolvering. I tillegg skal vi bistå med selve gjennomføringen av arbeidsplassprosjektet. Sammen med Posten Bring sitt eget kjerneteam gleder jeg meg til å jobbe for at de skal få et enda bedre og mer relevant kontor som ivaretar organisasjonens behov på en best mulig måte, sier Hope.