Hopp til hovedinnhold

Videreutviklet planforslag for Lilletorget bidrar til ønsket byutvikling

Pressemelding

(Oslo, 3 juli 2023) Planforslaget for Lilletorget, som var ute på offentlig høring før sommeren 2022, mottok flere gode innspill samt innsigelse fra Riksantikvar. Basert på innspillene har Entra, i samarbeid med Henning Larsen, Asplan Viak, Multiconsult, SLA Landskapsarkitekter, og Leva Urban Design, videreutviklet planforslaget til hva vi opplever svarer godt opp om ønsket byutvikling for området.

_/image/0f6d3c03-8830-4329-a01b-ccacac86f0ac:4123cbe86531e68f532201424f4bab9d7bfaaab9/block-166-91/c90ac0d5-d667-41e7-98ea-3c362d0b0c39.jpg?quality=70

Lilletorget ligger midt i Oslo sentrum ved Vaterlandsparken. Entra ønsker å erstatte dagens bygning med et flerfunksjonelt bygg som tilrettelegger for mer enn 2000 nye arbeidsplasser. De nederste etasjene, med ca. 6000 kvadratmeter med utadrettet tilbud, vil være tilgjengelig for alle som bor og bruker byen.  

Lilletorget og Vaterlandsparken ligger rett ved landets viktigste kollektivknutepunkt. Området har i mange år hatt behov for et løft.

– Siden plansaken startet opp i 2016, har Entra ervervet og jobbet med utvikling av flere eiendommer i området. Brukerinvolvering og innsiktsarbeid har gitt en økt forståelse for områdets behov, og med flere eiendommer i nabolaget har vi mulighet for å jobbe med en mer helhetlig byutvikling av området, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Koblingen mellom høyhus og murbyen

Lilletorget ligger i overgangen mellom nyere bebyggelse rundt Oslo S med høyhusklyngen mot sør og den historiske murbyen med bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo mot nord og øst.

– Bygget ivaretar overgangen mellom høyhusene, Oslo S og den historiske bystrukturens skala og materialitet med et tydelig arkitektonisk grep som tar hensyn til omgivelsene. Det videreutviklede forslaget består av ulike høyder, og bidrar til en naturlig nedtrapping mot Vaterlandsparken og den historiske bystrukturen mot nord. Bygningen er planlagt til 102 meter, uttaler Kasper Kyndesen, Design Director i Henning Larsen.

I det reviderte planforslaget er Vaterlandsparken inkludert i planområdet, og omforming av Vaterlandsparken er en viktig del av forslaget. Gjennom å definere soner med varierte aktiviteter gjennom døgnet legges det til rette for at flere målgrupper kan oppholde seg her side om side og over tid. Parken får ny profil som styrker den visuelle og fysiske kontakten med Akerselva, en kvalitet som vil bidra til gode opplevelser. Formålet er å skape en helhetlig utvikling av området, hvor bygget, torget og parken fungerer sammen for et inkluderende og mangfoldig byrom.

– Med Lilletorget spiller vi på lag med utviklingen i Oslo, og møter det historiske Vaterland med respekt.  Vår ambisjon er å ivareta både de sosiale, økonomiske og miljømessige aspektene av bærekraftsdimensjonen, og bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt, forteller Emelie Tornberg, ansvarlig for byutvikling og arkitektur hos Entra.

Skal fjerne trailere fra bakkeplan

I forbindelse med store arrangementer i Oslo Spektrum blir mange av de nærliggende områdene okkupert av trailere. Planforslaget for Lilletorget skal sammen med NOVA Spektrum løse parkeringsutfordringen med et underjordisk trailerparkeringsanlegg. Tiltaket bedrer logistikken og frigjør bygulvet til blant annet torg og park. Dette vil komme innbyggere, konsertpublikum og folk som ferdes i området til gode.

Nedkjøring til trailerparkeringen vil kun foregå fra Stenersgata, mellom Oslo Spektrum og Lilletorget 1.

Bidrar til å løse sosiale utfordringer

Lilletorget og Vaterlandsparken skal tilføre området aktiviteter som legger til rette for en trygg oppvekst, sosial tilhørighet og fellesskap. Det er et uttalt behov at flere unge fra de nærliggende bydelene må gis tilgang og muligheter innenfor arbeidslivet. Med utviklingen av Lilletorget ønsker Entra at næringslivet skal komme tettere på, slik at unge ikke rekrutteres til uønskede aktiviteter.

– Vi ønsker å samarbeide tett med offentlige aktører, samt utfordre og sette premisser for fremtidige leietakere, slik at vi sammen kan få flere unge fra nærområdet inn i arbeidslivet. Vi skal utvikle Lilletorget til det beste for menneskene og byen, sier Tornberg.

Styrking av det internasjonale og flerkulturelle

Entra har en ambisjon om å bygge videre på den internasjonale identiteten og nabolagskvalitetene som en opplever på Grønland. Næringslivet i Oslo opplever sterk konkurranse på det globale arbeidsmarkedet og trenger flere og bedre internasjonale møteplasser. Vaterland har et unikt utgangspunkt til å skape disse gjennom å bygge videre på det flerkulturelle og de forskjellige kvalitetene de fire tilgrensende bydelene til Vaterlandsparken har. Ambisjon med Lilletorget er å bidra til dette både i programmeringen av de utadrettede og offentlige arealene på gateplan og konseptualiseringen av kontorproduktet mot de internasjonale selskapene.

Den internasjonale tilstedeværelsen vil også bidra til økt aktivitet gjennom døgnet, som videre vil kunne bidra til økt trygghet og trivsel.