Ledige lokaler

Entra har en ledende posisjon i kontormarkedet i de fire største byene i Norge. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Hos oss finner du fleksible, attraktive og miljøledende kontoreiendommer; de fleste nært tilknyttet kollektivknutepunkter. Selskapet eier og forvalter til sammen cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 90 bygg (per Q3 2020).

Ledige lokaler: 0
Gå til prospekt

Fredrik Selmers vei 6

Ledig areal: 989–990 kvm

Gå til prospekt

St. Olavs plass 5

Ledig areal: 1 000–4 500 kvm