Ledige lokaler

Entra har en ledende posisjon i kontormarkedet i de fire største byene i Norge. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Hos oss finner du fleksible, attraktive og miljøledende kontoreiendommer; de fleste nært tilknyttet kollektivknutepunkter. Selskapet eier og forvalter til sammen cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 89 bygg (per Q4 2019).

Ledige lokaler: 0
Gå til prospekt

Biskop Gunnerus' gate 14

Ledig areal: 1 500–2 000 kvm

Gå til prospekt

Brattørkaia 17 A

Ledig areal: 400–700 kvm

Gå til prospekt

Grønland 60

Ledig areal: 600 kvm

Gå til prospekt

Langkaia 1A

Ledig areal: 1 100 kvm

Gå til prospekt

Schweigaards gate 15 B

Ledig areal: 1 183–1 469 kvm

Gå til prospekt

St. Olavs plass 5

Ledig areal: 1 800–16 000 kvm

Gå til prospekt

Stenersgata 1

Ledig areal: 500–30 500 kvm

Gå til prospekt

Universitetsgata 2

Ledig areal: 20–4 000 kvm

Gå til prospekt

Universitetsgaten 7

Ledig areal: 630–10 100 kvm

Lukk

Covid-19

Helse og sikkerhet har høyeste prioritet for Entra, og vi vil bidra til å forhindre spredning av koronaviruset. Vi følger daglig myndighetenes anbefalinger, og vurderer fortløpende tiltak.

En av våre viktigste oppgaver er at våre leietakere føler seg trygge hos oss.

Entra har iverksatt en egen beredskapsplan med rutiner for å ivareta hensynet til mennesker og helse, og samtidig sikre fortsatt drift for våre leietakere i denne situasjonen.

Vi er fullt operative og de fleste av våre ansatte jobber fra hjemmekontor. Vi benytter teknologiske løsninger for en god, effektiv og hyggelig arbeidsdag. Vi har driftspersonell tilgjengelig i vaktordning, og de tar godt vare på byggene våre.

Enkelte av våre leietakere befinner seg i en vanskelig situasjon, og vi er i dialog med hver enkelt om hvordan vi kan bistå dem på individuell basis.

Entra har tre pågående utviklingsprosjekter, og vi forventer å se noen forsinkelser i gjennomføringen av disse prosjektene på grunn av forsinkelser i forsyningskjeden.

Vi etterstreber “business as usual” og pågående og nye oppgaver blir håndtert effektivt, basert på retningslinjer fra regjeringen.

Vi er i tett dialog med våre leietakere og betjener vårt kundesenter på vanlig måte. Vi oppfordrer alle våre leietakere til å følge Folkehelseinstituttets (FHI) og Utenriksdepartementets (UD) risikovurderinger, anbefalinger og reiseråd når det gjelder koronaviruset.

For allmenn informasjon om covid-19, se: https://helsenorge.no/koronavirus

Ta vare på hverandre.!
Hilsen oss i Entra