Ledige lokaler

Entra har en ledende posisjon i kontormarkedet i de fire største byene i Norge. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Hos oss finner du fleksible, attraktive og miljøledende kontoreiendommer; de fleste nært tilknyttet kollektivknutepunkter. Selskapet eier og forvalter til sammen cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 89 bygg (per Q4 2019).

Ledige lokaler: 0
Lukk

Covid-19

Helse og sikkerhet har høyeste prioritet for Entra, og vi vil bidra til å forhindre spredning av koronaviruset. Vi følger daglig myndighetenes anbefalinger, og vurderer fortløpende tiltak.

Entra har iverksatt en egen beredskapsplan med nye rutiner for å ivareta hensynet til mennesker og helse, og samtidig sikre fortsatt drift for våre leietakere i denne situasjonen. Vi oppfordrer alle våre leietakere til å følge Folkehelseinstituttets (FH) og Utenriksdepartementets (UD) risikovurderinger, anbefalinger og reiseråd når det gjelder koronaviruset.

Vi er i tett dialog med våre leietakere og betjener vårt kundesenter på vanlig måte. For allmenn informasjon om covid-19, se: https://helsenorge.no/koronavirus