Ledige lokaler

Entra har en ledende posisjon i kontormarkedet i de fire største byene i Norge. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Hos oss finner du fleksible, attraktive og miljøledende kontoreiendommer; de fleste nært tilknyttet kollektivknutepunkter. Selskapet eier og forvalter til sammen cirka 1,4 millioner kvadratmeter, fordelt på 95 bygg (per Q2 2021).

Ledige lokaler: 0
Gå til prospekt

Brattørkaia 17 A

Ledig areal: 99–100 kvm

Gå til prospekt

Brynsveien 11-13

Ledig areal: 500–1 125 kvm

Gå til prospekt

Drammensveien 134

Ledig areal: 1 299–1 300 kvm

Gå til prospekt

Fredrik Selmers vei 6

Ledig areal: 989–1 978 kvm

Gå til prospekt

Grønland 60

Ledig areal: 600 kvm

Gå til prospekt

Kongens gate 87

Ledig areal: 200–7 500 kvm

Gå til prospekt

Østensjøveien 39-41

Ledig areal: 250–900 kvm

Gå til prospekt

Schweigaards gate 16

Ledig areal: 150–1 424 kvm

Gå til prospekt

St. Olavs plass 5

Ledig areal: 1 723 kvm

Gå til prospekt

Stenersgata 1

Ledig areal: 500–30 500 kvm