Hopp til hovedinnhold
Sandvika Kjørboveien 32, 1338 Sandvika
Eiendom
_/image/ba12edab-bbfe-46e4-8aba-67b999e50f16:f37ee52d32a6398198d0a6a309cb27cc8aaa8dbc/block-1024-585/Kj%C3%B8rbo%20g%C3%A5rd%20fasade%201.jpg?quality=70
59.88583868094062 10.527313211004639

Kjørbo gård – «Slottet» ved Sandvika

Kjørbo gård ble anlagt i yngre jernalder, og ligger idyllisk til ved Kjørboparken. Gården er en viktig del av Sandvikas historie og identitet. I den fredede hovedbygningen, som gjennom århundrer har vært en storgård i Bærum, er det i dag selskapslokaler.
 • Område Sandvika
 • Størrelse 1 795 kvm
 • Plass til ca. 80 - 200 personer
 • Byggeår 1853
 • Modernisert 2002

Lokalene: Del av Sandvikas historie og identitet

Bygningskomplekset ved Kjørbo gård består av flere deler fra ulike epoker.

I den fredede hovedbygningen, som gjennom århundrer har vært en storgård i Bærum, er det selskapslokaler for private tilstelninger. I husets største rom, havestuen, kan det dekkes til 80 gjester – og ved å utnytte siderommet kan det dekkes til 110. Husets mange hyggelige og lyse rom åpner for ulike måter å benytte arealene på.

Gården huser en praktkamin fra 1659 av Knut Frantzøen. Den ble donert til Akershus Festning, men ble ikke montert og kom tilbake til Kjørbo i 1989.

Østfløyen, eller tjenerfløyen som den kalles på folkemunne, utgjør i dag moderne kontorer med alle fasiliteter. Tjenerfløyen fungerer i dag som Entras driftskontor i Sandvika.

Ved innkjøringen til Kjørbo gård er det lynlader for elbil. Både lynladeren og Kjørbo gård får i dag overskuddstrøm fra Powerhouse Kjørbo. 

Fasiliteter

 • Sykkelparkering
 • Parkering
 • Selskapslokaler
 • Båtplasser
 • Kajakkstativ
 • Ladestasjon for elbil
 • Båthavn

Beliggenhet: Fem meter fra vannkanten

Kjørbo gård ligger sørvest for Sandvika sentrum, bokstavelig talt i vannkanten, med utsikt til Nesøya, Kalvøya, Borøya og Ostøya. Eiendommen er omsluttet av Kjørboparken som er inngangen til Bestemorskogen. Kjørbo gård har trolig Sandvikas mest idylliske beliggenhet.

Sandvika er hovedstaden i Bærum og den eneste byen i kommunen. Sandvika fikk bystatus først i 2004 – en relativ «ung» by, med desto mer muligheter og potensial. I årene fremover vil Sandvika stå overfor store forandringer. Kommuneplanen for Bærum legger opp til at Sandvika skal bli en mangfoldig og folkerik by for fremtiden.

Nærområdet

 • Buss: 300 m
 • Tog/Flytog: 900 m
“I Entra er vi stolte over å ha denne flotte eiendommen i vår portefølje”

Historie: En levende tidsreise

Kjørbo er den eldste gården med fast bosetting i Sandvika. Både Kjørbo, Kalvøya og Borøya ble avfolket ved Svartedauden. Den var egentlig en liten gård fra vikingtiden skilt ut fra Jong.

Bygningskomplekset ved Kjørbo gård består av flere deler fra ulike tidsepoker. Den opprinnelige bebyggelsen ble bygget av daværende eier, og Stattholder i Norge, Christopher Urne mellom 1643 og 1663. Deler av kjelleretasjen er fra denne tiden.

Våningshusets østre fløy svalgangsbygning, den lange bygning i laftet tømmer med saltak, ble bygd av Johan Krefting d.y. før 1723, mens den vestre murte fløyen ble bygd av Grauer i perioden 1801–25 i bindingsverk med mansardtak.

Østfløyen er arkitektonisk en miniatyr av Bogstad gård, men er betydelig endret gjennom årene. Et tårn i stein og tegl binder de to fløyene sammen, det ble tegnet av stadskonduktør Christian Heinrich Grosch, og bygd av Brodtkorb i 1853.

Eiendommen har vært solgt en rekke ganger. I 1852 ble den solgt til Herman Brodtkorb som satte gården i stand etter mange år med forfall. De gamle uthusbygningene ble revet og stabburet ble oppført slik som det fremstår i dag.

Herman Brodtkorb drev eiendommen som ett mønsterbruk, og han anla parkanlegget etter engelske forbilder.

Det er mange sagn og historier om Kjørbo gård. Det går blant annet historier om spøkelset «den hvite damen», og at eiendommen har vært benyttet til røverborg.

I Entra er vi stolte over å ha denne flotte eiendommen i vår portefølje. I samarbeid med Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) er det utarbeidet en forvaltningsplan som skal sikre at eiendomsforvaltningen er i samsvar med fredningsbestemmelsene og at de kulturhistoriske kvalitetene blir synliggjort og tatt vare på.

Kontakt

Henning Berger-Nortvedt

Leder stor Oslo

971 43 851