Hopp til hovedinnhold
Sandvika Løkketangen 2-14 B , 1337 Sandvika
Eiendom
_/image/4767c8c0-eb9d-47fe-868e-085cf49b7c13:41875d9968a3f1ea41c2d69a020915f2ca772462/block-1024-585/L%C3%B8kketangen%202-14%20fasade%201.jpg?quality=70
59.89202524207208 10.52172499327338

Løkketangen 2-14B: Sandvikas kreative skaperkraft

Løkketangen ligger i sentrum av Sandvika. Det som engang var et handlesenter, er i ferd med å gjennomgå nok en spennende transformasjon – et bindeledd mellom nytt og gammelt. Løkketangen er inngangsporten til Løkke Have og det gamle industriområdet på Hamang, som er blitt en nasjonal og internasjonal kraft innen norsk musikkbransje
  • Område Sandvika
  • Størrelse 18 171 kvm
  • Byggeår 1979

Lokalene: En møteplass for kreativitet

Løkketangen 2-14B er et kombinert kontor- og helsehus i Sandvika sentrum. Eiendommen består av fem bygg som er knyttet sammen av glassoverbygde gater og et felles garasjeanlegg under hele det bebygde arealet. Eiendommen var opprinnelig et handlestrøk, som ble ombygget til et innelukket handlesenter på 80-tallet. Eiendommen ble i 2008 gjort om til et kontorbygg med vesentlig grad av offentlige leietakere, samt helserelaterte bransjer. I underetasjen ligger det et større garasjeanlegg som er åpent for offentligheten og som også benyttes av andre brukere av Sandvika sentrum. 

Senteret har de senere årene hatt en tiltrekningskraft på mer kreative yrker, som trigges av den tidstypiske arkitekturen.

Fasiliteter

  • Kantine
  • Sykkelparkering
  • Parkering
  • Parkeringshus

Beliggenhet: I Sandvika sentrum vest

Løkketangen ligger sentralt til like ved Sandvikselva, med nærhet til historiske Løkke gård og kort vei til det tidligere industriområdet på Hamang. Fra Løkkentangen bukter Sandvikselva seg rundt et fint turområde.

Sandvika er hovedstaden i Bærum og den eneste byen i kommunen. Sandvika fikk bystatus først i 2004 – en relativ «ung» by, med desto mer muligheter og potensial.

Som følge av utvidelse og fortetting i sentrale byområder og bygging av E18 i tunnel, vil Sandvika i årene fremover stå overfor store forandringer. Kommuneplanen for Bærum legger opp til at Sandvika skal bli en mangfoldig og folkerik by for fremtiden. I en rekke offentlige planer er byen også benevnt som både regionby og kollektivknutepunkt.

Nærområdet

  • Buss: 100 m
  • Flytog/tog: 150 m
“Senteret har de senere årene hatt en tiltrekningskraft på mer kreative yrker”

Historie: Bydelen som «forsvant»

Løkketangen er tangen mellom Sandvikselven og Rønne elv. Det er dokumentert at folk bodde her på 1700-tallet. Da Sandvika vokste frem som industriby på slutten av 1800-tallet, ble Løkketangen på mange måter Sandvikas «østkant», selv om den ligger vest i byen. Her bygget de som arbeidet i den nye industrien og det ble etablert håndverksbedrifter og butikker.

På Løkketangen lå blant annet Bruveien som hadde kallenavnene Broadway og Knivstikkergangen. Det siste navnet skal ifølge ryktene stamme fra en knivstikking som aldri ble oppklart.

I flere tiår hadde Løkketangen blitt utpekt som et område som skulle rives, noe som igjen medførte stor usikkerhet og forfall av den gamle trehusbebyggelsen. Høsten 1977 ble den gamle bebyggelsen revet og få år senere så Løkketangen-senter dagens lys.

Løkketangen-senter ble etablert i 1979 med fem separate bygg, og hadde i sin tid et tyvetalls forretninger. Kjøpesenteret var kontroversielt den gangen det ble etablert, og oppnådde begrenset suksess. I underkant av 15 år etter åpningen fikk senteret betydelig konkurranse gjennom etableringen av Sandvika Storsenter.

Etter hvert ble de fem byggene bygd sammen av glassoverbygde gater, og fremsto som et bygg. I 2008 ble eiendommen gjort om til et kontorbygg.

Kontakt

Henning Berger-Nortvedt

Leder stor Oslo

971 43 851