Hopp til hovedinnhold

HMS-krav

Entra foretrekker leverandører som måler sin HMS-prestasjon, som har gode systemer for HMS, kvalitet og samfunnsansvar, og som arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring. Her har vi samlet noen av våre HMS-krav.

_/image/701f3829-4684-4024-a140-5f140973d8f1:cad91993b454e774c9ad7755780c7808efeb097b/block-166-91/Fremtiden%20arbeidsliv%20-%20Nygaarden%20interi%C3%B8r.jpg?quality=70

Entras HMS-krav i service-, drifts- og vedlikeholdsoppdrag

Alle som skal utføre service-, drifts- eller vedlikeholdsoppdrag i eiendommene våre skal registrere seg i EntraSafety. Dette hjelper oss å holde oversikt over arbeid som pågår på eiendommene, og gjør leverandørene kjent med Entras HMS-krav og -rutiner. Dette er ytterligere beskrevet i HMS-krav ved service- eller driftsoppdrag i Entras bygg.

Entras HMS-krav i ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter: Krav til entreprenørene og særkrav til hovedbedrift

Entra stiller HMS-funksjonskrav til hovedbedrift og til de andre aktørene som er på byggeplassen. Dette gjelder både før og etter oppstart byggeplass. Det skal eksempelvis kjøres oppstartsmøter SHA/HMS på alle prosjekter, hvor SHA-planen og alle HMS-krav gjennomgås. 
Vi krever at adgangskontrollsystemet til hovedbedriften kobles opp mot HMSreg, som er det systemet Entra bruker for elektroniske mannskapslister.

Når det gjelder krav til personlig verneutstyr, krever Entra at alle skal benytte vernesko. Når arbeidene og risikoforholdene tilsier dette krever vi bruk av ytterligere verneutstyr, f.eks. hjelm, øyevern, arbeidshansker, hørselvern og åndedrettsvern.
De detaljerte kravene kan du lese om i våre HMS-krav i ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter.

Entras HMS-krav i totalprosjekter: Krav til totalentreprenør / hovedentreprenør / hovedbedrift

Entra stiller HMS-funksjonskrav til hovedbedrift og til de andre aktørene som er på byggeplassen. Dette gjelder både før og etter oppstart byggeplass. Entra gjennomfører oppstartsmøte SHA/HMS med totalentreprenør/hovedentreprenør før oppstart av byggeplass. 
Entra krever at det skal gjennomføres beredskapsøvelser minst halvårlig, og at det skal utpekes en person som skal være plassverneombud for hele byggeplassen.
Vi krever at adgangskontrollsystemet til hovedbedriften kobles opp mot HMSreg, som er det systemet Entra bruker for elektroniske mannskapslister.

De oppdaterte funksjonskravene ligger ved prisforespørsel fra Entra.

Vi stiller krav til stiger, gardintrapper, arbeidsplattformer, stillas og personlifter

Entra stiller spesifikke krav til bruk av stiger, gardintrapper, arbeidsplattformer, stillas og personlifter i våre bygg og byggeprosjekter.
Stiger skal kun brukes til adkomst, de skal rage minst èn meter over adkomstnivået, og de skal sikres i toppen

Gardintrapper skal ha gummibelegg på føttene, og ha avstivning mellom bena (ikke ‘tråd’). De to øverste trinnene skal ikke benyttes, med mindre det er støtte til hoften. Gardintrapper som er mer enn to meter høye kan benyttes, hvis de har støtteben nederst
Det er ikke tillatt å stå høyere enn to meter over bakken i en gardintrapp
De detaljerte kravene kan du lese i Entras krav til stiger, gardintrapper, arbeidsplattformer, stillas og personlifter i Entras bygg og byggeprosjekter.

De detaljerte kravene lan du lese i Entras krav til stiger, gardintrapper, arbeidsplattformer, stillas og personlifter i Entras bygg og byggeprosjekter