Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av Dyrk Bryn
Oslo Bryn sentrum, 0667 Oslo
Eiendom
_/image/2aac5bf4-d6f0-4c3e-bb90-861241517398:9c86e38cc219c16e2a00b0a47dc100622881ef75/block-1024-585/Destinasjonen%20Bryn_illustrasjon%20dyrk%20bryn.jpg?quality=70
59.910078602275945 10.811692788246605

Destinasjon Bryn: Utvikles til å bli en attraktiv, levende og bærekraftig bydel

Oslo er en by i vekst. Når vi går fra å være en by til en storby skjer det noe. Plassbehovet øker, og vi trenger å utvikle nye sentrum nærmere der folk bor. Spesielt gjelder det her i øst. Derfor planlegger vi en ny destinasjon i byen vår og denne skal ligge på Bryn. Til glede for de 50 000 som bor i området rundt Bryn, og de flere tusen som skal bosette seg her i årene fremover.

Pågående prosjekt ‍I reguleringsfase

  • Område Oslo
  • Størrelse 50 000 kvm

Sammen skal vi skape Oslos mest lekne og levende bydelssentrum

Destinasjonen Bryn er et annerledes byprosjekt. Det er ikke bare et boligområde, men også en destinasjon. En viktig møteplass med et skikkelig kulturtilbud. Med lekre byrom, inkluderende arkitektur, attraktive næringsaktører og spennende samarbeidspartnere. Vi skal gjøre byutvikling på innbyggernes premisser. 

Og forholdene kunne ikke vært bedre; Området har et stort uutnyttet potensial og egner seg utmerket for byreperasjon. Vi skal foredle det eksisterende, men også skape noe nytt og spennende. Dette skal vi få til gjennom å puste liv i gamle industribygg, åpne opp mot urskogen i Svartdalen, etablere gode byrom med høy kvalitet og bygge attraktive boliger og næringsbygg. 

Bryn har allerede et av byens beste kollektivknutepunkt. Med kort vei til sentrum og mange innbyggere i umiddelbar nærhet ligger forholdene til rette for at Destinasjon Bryn kan bli et sted å bo, jobbe og besøke for mange innen relativt kort tid. 

VI skal skape en ny populær møteplass i byen vår. Destinasjon Bryn blir et lekent, skapende og grønt sentrum øst for sentrum. 

 

Medvirkning: Kan fotosafari og Minecraft bidra til byutvikling

God byutvikling mener vi handler om menneskene som bor, jobber og ferdes i et område. Vi skal utvikle et sted som ikke bare skal fungere her og nå - men også i fremtiden. Medvirkning, eller enklere sagt det å snakke med folk i området, er helt avgjørende for å både forstå områdets identitet, arv, miljø og kultur. Vi utvikler byen for fler enn oss selv, og det er helt naturlig for oss at de som bor og jobber i området skal bli hørt, respektert og forstått. 

På Bryn har Entra og JM, med god hjelp fra Rodeo arkitekter arrangert to medvirkningsaktiviteter. Det første arrangerte vi på Brynseng skole hvor elever fra 1. og 4. klasse identifiserte ulike steder på Bryn de opplever som blant annet kule, skumle,og gøyale. I tillegg fikk 4. klasse lov til å designe sitt eget Bryn sentrum ved hjelp av byggeklosser i Minecraft. Vi fikk mye god læring og innspill, og barna hadde det veldig gøy. 

 

“I dag er Bryn "kun" et sted man kjører gjennom. Få bor her. Det finnes en T-bane, togstopp og selvfølgelig Olsen på Bryn”
Fra seniorvandringen på Bryn

Medvirkning: Seniorvandring på Bryn

For å gå litt mer i dybden rundt Bryns historie og identitet dro vi også på seniorvandring med deltakere som har en ekstra sterk tilknytning til Bryn. Her fikk vi blant annet høre at Bryn er svært utilgjengelig og lite tilrettelagt for myke trafikanter. Det ble nevnt at "alle" har et sted de kommer fra, Oppsal, Vålerenga og Helsfyr, mens Bryn "kun" er et sted en kjører gjennom. Få bor her. Det finnes en T-bane, togstopp og selvfølgelig Olsen på Bryn. 

Det er et stort potensiale for en tranformasjon og ny utvikling av brynsområdet, som hensyntar og viderefører stedets historie, identitet og ivaretar ulike demografiske grupper. Skjer dette i kombinasjon med utviklingen av et moderne byområde, reparasjon av skjemmende infrastruktur, bedre tiltak for myke trafikanter, og et overordnet fokus på forbindelsene som krysser området, da har Bryn et stort potensiale til å bli et fremtidig bysentrum øst i Oslo. 

Sammen skaper vi Destinasjon Bryn

Bak Destinasjon Bryn står Grunneiersamarbeidet Bryn, som består av fem store, seriøse eiendomstutviklere. Bryn er et viktig satsningsprosjekt for både oss og for byen vår. Vi vet at god byutvikling handler om å tenke helhetlig. Det er summen av området, de gode byrommene, det spennende tilbudet på gateplan, møtet med menneskene som bor og jobber der og bebyggelsen som vil gjøre at Bryn oppleves som et godt sted å være. 

Se filmen om Destinasjon Bryn

Kontakt

Nina Eriksen

Prosjektsjef

Christian Winsnes Rustand

Leder by- og eiendomsutvikling

975 36 403