Hopp til hovedinnhold
Det planlegges å etablere et tilbygg på 100 kvadratmeter, som skal knytte sammen Malmskriverveien 2 og 4
Sandvika Malmskriverveien 2, 1337 Sandvika
Eiendom
_/image/b18fdb5e-0724-4d93-84c1-2d88d4b00745:e67ead90fcff671b42ea7cdf7d9e66e77c887a9e/block-1024-585/Malmskriverveien%202_tilbygg.jpg?quality=70
59.89200249710377 10.527165076487035

Malmskriverveien 2

Malmskriverveien 2, bedre kjent som Tinghuset skal rehabiliteres for å ivareta behovet for moderne domstollokaler. Det etableres også et tilbygg på 100 kvadratmeter, som skal knytte sammen Malmskriverveien 2 og 4.

Pågående prosjekt ‍Rehabilitering av Tinghuset

  • Område Sandvika
  • Størrelse 3 290 kvm
  • Byggeår 1971

Lokalene: 70-talls historie i moderne drakt

Malmskriverveien 2, bedre kjent som Tinghuset, preges av de prefabrikkerte betongelementene med tette felt og vindusfelt med platekledde brystninger - typisk for arkitektene Engh og Seip. Underetasjen er noe inntrukket i forhold til resterende bygningsvolum. Tinghuset har høy arkitekturhistorisk verdi, og er et representativt eksempel på brutalistisk betongarkitektur fra 1970-tallet. 

Tingretten vil etter rehabiliteringen få moderne domstollokaler som ivaretar behovene i forhold til areal, sikkerhet og logistikk ved å benytte de to byggene i Tinghuskvartalet. Prosjektet er på ca 3300 kvadratmeter, hvorav ca 1500 kvadratmeter er i Malmskriverveien 2.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett skal være tilbake på historisk grunn i løpet av 2025.

Fasiliteter

  • Sykkelparkering
  • Garderobe

Historie: Arkitekturhistorisk verdi

Tinghuset i Malmskriverveien 2 i Sandvika huset tingretten frem til 2022, da de flyttet til midlertidige lokaler på Kjørbo grunnet byggearbeider på tilstøtende eiendommer. Kontorbygget i Malmskriverveien 4 har tidligere blant annet også inneholdt tre rettssaler.

Tinghuset i Sandvika har en høy kultur- og arkitekturhistorisk verdi. Eiendommen er et representativt eksempel på brutalistisk betongarkitektur fra 1970-tallet, og det har vært domstolvirksomhet i bygget siden det ble oppført i 1971. Entra er naturlig nok godt fornøyd med at tingretten blir værende i Sandvika også de neste 20 årene. 

Malmskriverveien 2 ligger midt i Sandvika sentrum. Eiendommen huset Asker og Bærum Tingrett fra bygget sto ferdig i 1971 og frem til moderniseringen av Sandvika ble påbegynt i 2021.

Samarbeidspartner/aktører i prosjektet:

Arkitekt: Add arkitekter

Miljøprofil

  • Nærhet til offentlig kommunikasjon
  • Sykkelparkering

Beliggenhet: Sentralt i Sandvika

Tinghuset ligger tett ved Sandvika stasjon med umiddelbar nærhet til tog, flytog og buss. 

Sandvika er hovedstaden i Bærum og den eneste byen i kommunen. Sandvika fikk bystatus først i 2004 – en relativ «ung» by, med desto mer muligheter og potensial.

Som følge av utvidelse og fortetting i sentrale byområder og bygging av E18 i tunnel, vil Sandvika i årene fremover stå overfor store forandringer. Kommuneplanen for Bærum legger opp til at Sandvika skal bli en mangfoldig og folkerik by for fremtiden. I en rekke offentlige planer er byen også benevnt som både regionby og kollektivknutepunkt.

  • Buss: 300 m
  • Flytog/tog: 250 m

Kontakt

Henning Berger-Nortvedt

Leder stor Oslo

971 43 851