Hopp til hovedinnhold
Stemingsbilde av elv og fasade
Oslo Christian Krohgs gate 2, 0186 Oslo
Eiendom
_/image/4eb64033-cd38-4f55-abf0-3fb91e5d7cfd:64277534e3a14967b6e8ea5297f4c082a7c069c5/block-1024-585/CK2_3D_%20Stemningsbilde%20fasade%20elv.jpg?quality=70
59.914300384616844 10.757558869609216

Christian Krohgs gate 2: Utvikles med respekt for historien, området og elva

Christian Krohgs gate 2 ligger sentralt i Oslo sentrum, kun få minutters gange fra Oslo S. Bygget er en del av en historisk industribebyggelse langs Akerselvas bredder. Når eiendommen nå skal utvikles blir det som et forbilde på et fremtidsrettet og bærekraftig kontorbygg. Bygget vil være en kombinasjon av bevaring av eksisterende bygningsmasse, tilbygg, ombygging og ombruk.

Pågående prosjekt ‍Planforslag godkjent

  • Område Oslo
  • Størrelse ca. 22 000 kvm
  • Byggeår 1900

Bærekraftig utvikling

Christian Krohgs gate 2 vil være en kombinasjon av bevaring av eksisterende bygningsmasse, tilbygg, ombygging og ombruk med fokus på gode arbeidsplasser og utadrettede funksjoner mot gate og elv. CK2 vil ha et spesielt fokus på forholdet mellom klimavennlig byggeri, bærekraftig byutvikling og bevaring + transformasjon av bevaringsverdig bebyggelse. 

Christian Krohgs gate 2 er en sammensetning av bygg fra ulike tidsepoker. I 1899 etablerte Den Norske Remfabrikk seg i bygget. Etter hvert som behovene endret seg måtte fabrikken utvide i flere etapper, helt til det siste bygget sto ferdig i 1946.

Tilbyggene som er planlagt vil åpne opp for helt nye muligheter når det kommer til takarealer. Her ønsker vi å legge til rette for matdyrking, biologisk mangfold, sirkulær/kretsløpsbasert vann og overvannstrategi og energiproduksjon. Det er viktig for oss å skape noe som både området og byens innbyggere kan ta del i. Derfor ser vi for oss noe form for servering på taket kombinert med andre aktiviteter.

 

Bruset fra Akerselva

I storhetstiden til Den Norske Remfabrikk var Akerselva en viktig kvalitet og ressurs for området. Selv om den industrielle storhetstiden i området er bak oss, mener vi historien er viktig å ta vare på når eiendommen skal videreutvikles. Elven spiller en signifikant rolle i i denne historien. Som en del av utbyggingen skal vi på vegne av Oslo kommune etablere turveien på vestsiden av elva fra Vaterland Bru og bort til Hausmanns Bru. Denne turstien blir åpen for alle, og utformes med tanke på at det skal være en destinasjon der man får nærhet til elva. 

Før, og også delvis i tiden Den Norske Remfabrikk holdt til i bygget, var det en direkte adkomst fra Christian Krohgs gate og ned til Akerselva, kalt "Borgens gang". Vi ønsker å gjenskape denne passasjen, nå gjennom bygget, for slik å på nytt koble gate og elv sammen. I byggets åpningstid ønsker vi i tråd med vår visjon for bygget og for området  å gjøre denne passasjen tilgjengelig for byen.

Christian Krohgs gate 2 blir et bygg som tar vare på historien, samtidig som det fornyer seg og tilpasser seg til området det befinner seg i. 

Nærområdet

  • Trikk: 150 m
  • Buss: 150 m
  • Tog/flytog: 300 m
  • T-bane: 250 m
“I CK2 har vi fokus på sosial bærekraft ved å gi noe tilbake til byen i form av uterom og utvikling av bygulv og rekreasjonssteder.”

Høye miljøambisjoner

Christian Krohgs gate 2 skal være et godt eksempel på at fremtidens bygg allerede er bygd. Prosjektet får svært høye bærekraftsambisjoner og det ble tidlig satt mål om å være et FutureBuilt forbildeprosjekt samt at bygget skal oppnå en BREEAM-NOR Excellent sertifisering.

CK2 skal implementere FutureBuilt ZERO så langt det lar seg praktisk gjennomføre, da med et spesielt fokus på en sirkulær materialstrategi og gjenbruksmaterialer. 

I tillegg til dette har prosjektet svært høye sosiale bærekraftsambisjoner. Vi ønsker spesifikt å se på hvordan vi kan utnytte de nedre planene i bygningen, og gjerne i kombinasjon med takflatene,  om det kan gi positive bidrag til lokalmiljøet. Vi skal undersøke hvordan bygget kan tilby fasiliteter og faglige arenaer for ideelle organisasjoner og foreninger. Det kan også være akutelt med samarbeid med lokale aktører som arbeider med sosial bærekraft, kultur, lokalhistorie med mer. 

CK2 skal utvikles etter tydelige sosiale bærekraftsmål: 

Hovedmål 1: Levende og trygt gatemiljø

Gå foran i arbeidet med å gjøre Christian Krohgs gate til en attraktiv, trygg og levende gate å oppholde seg i og bevege seg langs

Hovedmål 2: Kulturopplevelser og kulturformidling

Bruke kultur og kreativitet som virkemiddel for å fremme tilhørighet og møter mellom mennesker

Hovedmål 3: Styrke og ivareta det grønne og det blå

TIlgjengeliggjøre og bevare grønne- og blåkvaliteter som bidrar til å fremme helse, trivsel, natur og klima

Kontakt

Nina Eriksen

Prosjektsjef