Hopp til hovedinnhold

Krav til våre leverandører

Vi samarbeider med leverandører som deler vårt syn og krav til bærekraft, samfunnsansvar, HMS og ansvarlig forretningsdrift. Her er våre rettningslinjer og krav.

StartBANK,
skatt og avgift

Alle entreprenører og deres underentreprenører skal levere varer og tjenester til Entras eiendommer og byggeprosjekter skal være registrert, eller ha påbegynt en registreringsprosess for registrering i StartBANK register senest ved kontraktsinngåelse.

Oppfølging på byggeplass

Alle leverandører skal benytte HMSREG  for oppfølging av seriøsitet på byggeplass. Alle leverandører skal selv laste opp og sende inn nødvendig dokumentasjon før oppstart på prosjektet. Denne registreringen og tilhørende informasjon kan gjenbrukes ved eventuelt neste prosjekt for oss.

Samfunnsansvarlige innkjøpsbetingelser

Alle som skal utføre arbeid for Entra må akseptere våre samfunnsansvarlige innkjøpsbetingelser. Her stilles overordnede krav til blant annet menneskerettigheter, HMS, økonomi, forretningsetikk og relasjonspleie. betingelsene kommer i tillegg til andre avtalevilkår.

HMS-krav i prosjekter og i drift

Entra stiller en rekke HMS-krav til leverandører som skal jobbe for oss i prosjekter og drift.

Påseplikt og kontroll

Alle leverandører ska utføre påseplikt av sine underentreprenører i henhold til allmenngjøringsforskriften. Som oppdragsgiver skal vi påse at allmenngjøringsforskriftene følges. 

Innleie av arbeidskraft

Dersom entreprenører har behov for innleid arbeidskraft, skal det kun benyttes selskap som er registrert i arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. 

Renholdsregister

Alle renholdsselskaper skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Virksomheten skal ha «søknad under behandling» eller «HMS kortbestilling under behandling» ved kontraktens oppstart. Registreringen må føre til endelig registrering innen én måned etter avtaleinngåelse.